CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

În conformitate cu planul investițional, până la începerea sezonului de încălzire 2018-2019, în casele de locuit pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9 au fost efectuate lucrări de înlocuire a nodurilor elevatoare cu puncte termice individuale (PTI) în scopul:

  1. ameliorării calității datorită distribuției uniforme a agentului temic;
  2. reducerii costului serviciilor de încălzire;
  3. oferirii posibilității de reconstrucție a sistemului de încălzire intern pe cel cu două țevi pe orizontală cu intrare separată și instalare a echipamentului de măsurare a energiei termice în fiecare apartament – adică a încălzirii individuale;
  4. restabilirii aprovizionării cu apă fierbinte a tuturor doritorilor, deasemena cu intrare separată și instalare a contrului de apă.

E necesar de menționat că, cantitatea căldurii furnizate și prin urmare plata pentru energia termică consumată depinde de următorii factori principali:

  1. Temperatura aerului exterior.

Acest factor determină partea esențială a cererii de energie termică a clădirii: cu cât e mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai multă cantitate de energie termică e necesară pentru menținerea temperaturii aerului în interiorul încăperilor la nivelul +18/+20°С – în camerele de colț. Evaluarea dependenței sarcinii termice de încălzire a spațiului la temperaturi diferite este determinată de costul 10С pe 1 м2 a încăperilor încălzite.

- Analiza temperaturii medii a aerului exterior (în noiembrie 2018 a constituit +2,1°С, iar în 2017 pentru perioada analogică +4,9°С) indică că diferența temperaturilor aerului exterior a constituit 2,8°С, care a dus la mărirea costului mediu de încălzire a unui metru pătrat cu 3,53 lei.

- Temperatura medie a aerului exterior în decembrie 2017 a fost de +2,60С, iar în decembrie 2018 -1,4 0С. Diferența de temperatură a aerului exterior a constituit 40С, care a dus la mărirea costului mediu de încălzire a unui metru pătrat cu 5,94 lei.

  1. Caracteristicile constructive ale clădirii și eficiența ei energetică.

În casa de locuit pe str.Suceava, 14A, până la începerea sezonului de încălzire, a fost executată reconstruirea sistemului de încălzire interior de pe verticală pe orizontală cu două țevi cu racordarea separată a apartamentelor la sistemul de încălzire din scara blocului și montarea echipamentului de măsurare a energiei termice în fiecare apartament. Proprietarul apartamentului achită pentru cantitatea acelei energii termice, care a consumat-o apartamentul său.

E de menționat că, la locurile de racordare a sistemelor de încălzire a consumatorilor la rețelele termice, agentul termic e furnizat cu paramentrii identici, dar necătând la aceasta, cheltuielile pentru serviciile de încălzire diferă în dependență de eficiența energetică a casei de locuit.

Un exemplu de implementare a măsurilor de eficiență energetică este casa de locuit de pe str.Suceava, 14A. Paralel cu montarea punctelor individuale termice și a altor măsuri de mărire a eficienței energetice a fost executată și reconstrucția sistemului de încălzire interior pe sistemul orizontal cu două țevi de distribuție a agentului termic, ce la rândul său a dus la micșorarea costului mediu de încălzire (decembrie 2017 27,25 lei/м2, decembrie 2018 25,04 lei/м2), necătând la micșorarea temperaturii aerului exterior, în timp ce în alte case de locuit costul încălzirii s-a mărit.

Pentru comparare:

Adresa

Cantitatea energiei termice consumate, Gcal

Costul mediu de încălzire a 1 м2

Noiembie 2017

Noiembrie 2018

Decembrie 2017

Decembrie 2018

Noiembie 2017

Noiembie 2018

Decembrie 2017

Decembrie 2018

str.Suceava, 3

36.6627

42.0913

42.3005

64.1317

27.36

30.90

31.56

47.08

str.Suceava, 5

38.4793

49.4096

46.88.47

62.9488

25.95

34.59

31.62

44.08

str.Suceava, 7

31.0037

39.9631

33.6887

53.8804

25.99

33.49

31.60

45.15

str.Suceava, 8

31.8025

39.233

39.7848

56.4581

27.58

35.82

34.24

47.54

str.Suceava, 9

33.0384

50.7654

44.9493

58.4288

22.76

34.97

30.96

40.25

 str.Suceava,14А

38.3758

32.386

51.7841

49.0565

20.20

20,05

27.25

25.04

  1. Micșorarea suprafeței de încălzire, stipulate de proiect.

Apartamentele deconectate samovolnic fără instalarea sursei alternative de încălzire și cu sursa autonomă de încălzire instalată, care în cel mai bun caz, mențin în apartamentele lor temperatura, conform normelor sanitare, deasemenea afectează distribuția cantității de energie termice în casă.  O proporție semnificativă a căldurii aceste apartamente o primesc din considerentul transferului de căldură prin pereții adiacenți. Cu alte cuvinte, cu cât este mai mare procentul suprafețelor deconectate, cu atât mai mare este costul încălzirii în aceste case. Pentru informații, informăm că, la începutul sezonului actual de încălzire, suprafața încălzită este mai mică decât cea proiectată cu 43% în casa de pe str.Suceava, 3, cu 40% - Suceava, 5, cu 50% - Suceava, 7, cu 50% - Suceava, 8, cu 39% - Suceava, 9.

Pe lângă reglarea temperaturii în încăperi, punctele individuale termice permit de a efectua setări suplimentare ținând cont de parametrii de încălzire doriți, în conformitate cu decizia generală a proprietarilor de apartamente a unei case de locuit, pentru a reduce costul încălzirii.

Practica implementării PTI este folosită pe scară largă în Europa. În prezent, în mun.Chișinău și mun.Bălți se desfășoară o trecere la PTI, ceea ce permite o creștere treptată de utilizare eficientă a energiei termice. Statisticile SA "CET-Nord" indică faptul că în casele unde sunt instalate puncte individuale de încălzire, nivelul de confort și eficiență este apreciat de majoritatea consumatorilor noștri.

Pentru a lua cunoștință cu posibilitățile punctelor individuale termice, au fost expediate anterior broșuri în cutiile poștale a consumatorilor cu descrierea tuturor avantajelor acestui proiect. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul companiei: www.cet-nord.md sau contactați-ne direct la adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 168.

   Administrația SA "CET-Nord"