CET-Nord SA
0231 91-000

Indicatorii tehnco-economici

Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 0 37 0 37
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 37 37 37 0 37 0 37
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 153 153 153 0 153 0 153
3.1 din turbine Gcal/h 142 142 142 0 142 0 142
3.2 de la instalaţii pe gaze Gcal/h 11 11 11 0 11 0 11
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 0 153 0 153
5 Sarcina electrică maximă MW 29.0 21.7 25.4 0 25.4 0 25.4
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 60.8 34.7 47.8 0 47.8 0 47.8
7 Electricitate generată mii kWh 51689 12838 64527 0 64527 0 64527
8 Electricitate furnizată mii kWh 45623 11250 56873 0 56873 0 56873
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 93151 9383 102534 0 102534 0 102534
10 Randamentul de producere a energiei % 80.37 64.70 77.99 0 77.99 0 77.99
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 23533 4208 27741 0 27741 0 27741
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.0194 0.001 0.0204 0 0.0204 0 0.0204
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 106.42 206.73 126.02  0 126.02 0 126.02
Plata pentru energia termică furnizată % 74.64 554.04 105.00  0 105.00 0 105.00
Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 37 31
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 37 31
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 342 0 342 0 342 353 348
3.1 din turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 de la cazan de apă caldă Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
3.3 de la instalaţii pe gaze Gcal/h 0 0 0 0 0 11 11
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 0 353 348
5 Sarcina electrică maximă MW 22.7 0 22.7 0 22.7 30.0 26.4
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 77.8 0 77.8 0 77.8 59.7 68.8
7 Electricitate generată mii kWh 34503 1799 36302 0 36446 33845 70291
8 Electricitate furnizată mii kWh 27771 1194 28965 0 29051 29274 58325
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 106601.7 5827.6 112429.3 0 112429.3 62791 175220.3
10 Randamentul de producere a energiei % 82.57 86.05 82.74 0 82.74 83.89 83.32
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 22575 1138 23713 0 23713 15802 39515
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.00428 0.00002 0.0043 0 0.0043 0.0085 0.01276
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 67.20   97.66   113.40 60.77 86.96
Plata pentru energia termică furnizată % 79.79   114.76   132.10 61.97 107.24
Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
3.1 din turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 de la cazan de apă caldă Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.6 9.5 23.6 0 23.6 22.5 23.6
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 84.0 30.5 84.0 0 84.0 79.4 84.0
7 Electricitate generată mii kWh 39524 921 40445 0 40445 25622 66067
8 Electricitate furnizată mii kWh 32597 623 33220 0 33220 20643 53863
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 127174 2735 129909 0 129909 81393 211302
10 Randamentul de producere a energiei % 83.13 0.00 83.15 0 83.15 82.75 83.00
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 26671 555 27226 0 27226 17116 44342
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.00343 0.000008 0.003438 0 0.003438 0.015100 0.018538
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 93.46   121.8   122.4 72.24 103.23
Plata pentru energia termică furnizată % 62.97   101.58   116.77 54.97 92.97
Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
3.1 din turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 de la cazan de apă caldă Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.5 0 23.5 0 23.5 23.0 23.5
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 87.5 0 87.5 0 87.5 82.5 87.5
7 Electricitate furnizată mii kWh 35260 0 35260 0 35260 25272 60532
8 Отпущено электроэнергии mii kWh 28864 0 28864 0 28864 19582 48446
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 116106 0 116106 0 116106 76325 192431
10 Randamentul de producere a energiei % 84.35 0.00 84.35 0 84.35 82.23 83.49
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 23869 0 23869 0 23869 16185 40054
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.03171 0 0.03171 0 0.031710 0.018740 0.050450
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 115.45   135.53   140.19 48.43 98.31
Plata pentru energia termică furnizată % 82.36   116.88   135.22 64.61 105.14
Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
3.1 din turbine Gcal/h 142 142 142 0 142 142 142
3.2 de la cazan de apă caldă Gcal/h 200 200 200 0 200 200 200
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.1 8.79 23.1 0 23.1 23.5 23.5
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 80.9 29.1 80.9 0 80.9 87.5 87.5
7 Electricitate generată mii kWh 35024 627 35651 0 35651 31895 67546
8 Electricitate furnizată mii kWh 28385 410 28795 0 28795 25836 54631
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 106121 1899 108020 0 108020 96612 204632
10 Randamentul de producere a energiei % 82.88 80.62 82.85 0 82.85 82.68 82.77
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 22498 399 22897 0 22897 20533 43430
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.01959 0.000629 0.020219 0 0.020219 0.010549 0.030768
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 84.87   84.87   135.79 55.66 97.84
Plata pentru energia termică furnizată % 67.95   67.95   134.12 58.76 99.54
Nr.d/oIndicatoriUnitatea de măsurăTrimestrul ITrimestrul III jumătate a anuluiTrimestrul III9 luni ale anuluiTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
2 Puterea disponibilă a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
3 Putere termică instalată, inclusiv Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
3.1 din turbine Gcal/h 142 142 142 0 142 142 142
3.2 de la cazan de apă caldă Gcal/h 200 200 200 0 200 200 200
4 Putere termică disponibilă Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.5 16.1 23.7 0 23.5 22.5 23.5
6 Sarcina maximă de energie termică Gcal/h 85.3 46.1 87.4 0 85.3 78.9 85.3
7 Electricitate generată mii kWh 36806 3471 40277 0 40277 26347 66624
8 Electricitate furnizată mii kWh 30027 2582 32609 0 32609 20614 52223
9 Energia termică generată de colectoare Gcal 109260 9702 118962 0 118962 79336 198298
10 Randamentul de producere a energiei % 83.02 82.52 82.98 0 82.98 82.24 82.68
11 Consumul echivalentului de combustibil pentru producerea de energie t.c.c. 23245 2064 25309 0 25309 16860 42169
12 Emisii de dioxid de carbon mii tone 0.014 0.002 0.016 0 0.016 0.0105 0.0265
13 Plata pentru energia electrică furnizată % 107.18   133.03   134.28 50.57 101.79
Plata pentru energia termică furnizată % 69.55   105.70   132.78 52.99 102.40