S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

AJUSTAREA PREȚULUI PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ ȘI TARIFULUI PENTRU ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ

Urmare a demersului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din 02.11.2023 și luând în considerare faptul că, titularul de licență poartă răspundere pentru inacțiunile sale în conformitate cu prevederile legii, S.A. „CET-Nord” a depus la data de 08.11.2023 cererea de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată, reieșind din prevederile metodologice în vigoare, a volumului de livrări efective pentru anul curent și prognozei livrărilor utile.

Principalii factori care au condiționat depunerea cererii și modificarea tarifului sunt:

  • modificarea prevederilor Metodologiei tarifare nr. 396/2019 prin Hotărârea ANRE nr. 600 din 10.10.2023 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 399-400 art. 988 din 25.10.2023);
  • modificarea cantităților de energie livrate;
  • valorile parametrilor de actualizare aplicați la costurile reglementate;
  • componenta de corectare a venitului reglementat pentru anii precedenți;
  • includerea componentei de corectare a venitului reglementat pentru anul curent.

Hotărârea finală privind prețurile și tarifele reglementate se adoptă exclusiv de către Consiliul de administrație al ANRE. Totodată, în scopul respectării transparenței decizionale și a informării eficiente, decizia se publică în Monitorul Oficial al RM și se plasează pe pagina web a ANRE și a furnizorului.

În context, reiterăm importanța eficientizării energetice a locurilor de consum și rolul crucial al acesteia în reducerea sumei în facturi. Aflați aici cum puteți eficientiza și locuința Dumneavoastră: https://cet-nord.md/ro/clients/energy-efficiency

Pentru confortul termic al Dumneavoastră, Vă îndemnăm cu încredere să optați pentru sistemul de distribuție pe orizontală a energiei termice. Aflați cum beneficiați de proiect la următorul link: https://cet-nord.md/ro/2-uncategorised/491-pti-distribu-ia-pe-orizontal-apa-cald

 

important gfed6ff9ba 1920