S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

PTI. Distribuția pe orizontală. Apa caldă

      Soluţia modernă de termoficare, promovată de S.A. „CET-Nord”, oferă mai multă economie, independenţă şi siguranţă, datorită instalării în subsolul blocului a Punctului Termic Individual şi a sistemului de distribuţie a agentului termic pe orizontală care permite încălzire şi contorizare separată la nivel de apartament şi restabilirea sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă.

Sistemul centralizat de termoficare (SACET) este cea mai sigură şi eficientă metodă de încălzire a locuinţei şi preparare a apei calde.

      Instalarea Punctelor Termice Individuale permite să realizăm reconstrucţia sistemului de încălzire şi furnizarea apei calde în casele de locuit cu instalarea contoarelor individuale de căldură în fiecare apartament. S.A. „CET-Nord” va îndeplini toate lucrările de proiectare şi instalarea noilor PTI şi tuturor reţelelor de distribuţie până la contor.

      Proprietarii de apartamente, vor achita doar cheltuielile de instalare a reţelei de apeduct de la contor şi în interiorul apartamentului. Pentru aplicarea şi implementarea acestui proiect de reconstrucţie este necesar acordul tuturor proprietarilor de apartamente conectați la încălzirea centralizată.

      Doriți să deveniți beneficiar al proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” ? E simplu! Pașii necesari sunt:

  1. Veniți la S.A. „CET-Nord”, secția Marketing și Promovare pentru a semna acordul. În cazuri excepționale puteți solicita semnarea acordului la domiciliu. ATENȚIE! Acordul poate fi semnat doar de proprietarul apartamentului sau persoana împuternicită;
  2. Când se colectează 70% din semnăturile locatarilor conectați la SACET, veți fi contactat pentru inițierea procesului de modernizare;
  3. Beneficiați de Căldură, Confort și Siguranță.

      Toate informațiile referitoare la această modernizare, principiul de funcționare și avantajele utilizării Punctelor Termice Individuale sunt atașate mai jos.

      PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. Datorită acestora apa caldă este preparată direct în subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.

      Principalele echipamente ale unui PTI includ:

1. Schimbător de căldură pentru conectarea circuitului intern de încălzire;

2. Schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere;

3. Panou electric de automatizare, programare și control;

4. Pompă de circulare pe circuitul intern de încălzire,

5. Pompă de recirculare pentru circuitul intern de apă caldă menajeră;

6. Regulator pentru reglarea și menținerea temperaturii în circuitului intern de încălzire;

7. Regulator de presiune pe circuitul primar;

8. Regulator pentru menținerea temperaturii apei calde menajere.

      Ce este un Sistem de Distribuție pe Orizontală?

      Sistem de Distribuție pe Orizontală se caracterizează prin faptul că țevile de distribuție a căldurii nu trec de la un vecin la altul, dar pornesc de la coloanele instalate în coridorul comun la fiecare apartament în parte. Astfel, apa caldă se livrează cu aceeași temperatură la toate etajele asigurând încălzirea uniformă fără dependență de etaj.

      Un sistem de orizontală începe de la Punctul Termic Individual și continuă cu coloanele de distribuție a agentului termic și apă caldă manageră (ACM). Coloanele sunt instalate în spațiul comun al scărilor astfel nefiind dependența de vecini. Totodată, pentru verificarea contoarelor nu veți mai fi deranjat de solicitările de acces de către reprezentanții furnizorilor de servicii publice, etc.

 

      Ce este un Colector de distribuție?

La execuția sistemului de distribuție pe orizontală este necesar de montat un colector de distribuție care are rolul de a distribui agentul termic la fiecare apartament de la un etaj. Pe lângă distribuția căldurii și ACM, un colector de distribuție mai are rolul și de nod de evidență a consumului pentru fiecare apartament, oferă posibilitate de conectare/deconectare independentă a fiecărui apartament, execută reglarea hidraulică pentru fiecare etaj, etc.

      Avantaje

La moment clădirile multietajate dispun de sisteme de încălzire monotubulare cu colane verticale. În sistemul monotubular radiatoarele sunt conectate în serie, respectiv circulând dintr-un apartament în altul și din această cauza apa pierde din temperatură și nu livrează suficientă căldură pentru toate etajele blocului.

Din cauza că țevile trec prin apartamentele fiecărui etaj, este foarte dificilă modernizarea rețelelor existente și de aceea sistemul existent se caracterizează prin uzura țevilor, depuneri masive de calcar și rugină prin țevi și deci neasigurarea căldurii necesare. Deoarece este nevoie de acordul tuturor locatarilor de pe scară, este aproape imposibil repararea sistemului existent.

Din cauza că agentul termic se livrează de la etajul de jos în sus, sau viceversa, etajele sunt încălzite disproporțional astfel în unele etaje este prea cald iar altele prea frig. Această situație duce și la pierderi enorme de căldură deoarece nu pot fi efectuate lucrări de reglare a energiei termice.

 

INSTALAREA PUNCTULUI TERMIC INDIVIDUAL

· Prestarea serviciilor de termoficare și apa calda anul împrejur;

· Producerea apei calde nemijlocit în blocul consumatorului și deci, furnizarea apei calde mult mai ieftin decât boilerele electrice;

· Reglare automată a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura mediului ambiant;

· Securizarea consumatorilor aflați în zonele vulnerabile din punct de vedere hidraulic;

· Fără pericol de explozie;

· Fără pericol de contaminare cu substanțe nocive.

      EXECUȚIA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE PE ORIZONTALĂ ȘI INSTALAREA CONTORULUI INDIVIDUAL DE CĂLDURĂ

· Sporirea calității de furnizare a căldurii la toate etajele blocului;

· Consumatorii vor decide individual conectarea sau deconectarea serviciilor de termoficare;

· Fiecare apartament va avea propriul contor și deci contract direct cu „CET-NORD” SA, astfel consumatorii nu mai sunt dependenți de vecini;

· Se elimină complet coloanele verticale ce traversează fiecare apartament.