CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

„CET-Nord” SA își modernizează magistralele

„CET-Nord” SA continuă dezvoltarea sistemului termoenergetic în vederea alinierii acestuia la tehnologiile moderne. Înlocuirea  rețelelor termice uzate cu țevi preizolate are ca obiectiv final de a reduce pierderile de energie termică, de a asigura eficiența și siguranța în procesul de alimentare a consumatorilor cu energie termică și apă caldă menajeră.

Consiliul SA „CET-Nord” a coordonat și  Adunarea Generală a acționarilor a aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2021-2023. Unul din obiectivele principale ale acestui program este dezvoltarea SACET prin modernizarea rețelelor  magistrale și de distribuție a energiei termice (înlocuirea rețelelor existente cu țevi preizolate cu montarea sistemului de monitorizare a debitului).

Lucrările de modernizare a rețelelor termice au demarat în luna mai în sectorul „Dacia”, unde au fost înlocuiți 580 m liniari de conducte termice de  pe strada I. Conev. Astfel, locatarii a 33 blocuri de locuit și 6 instituții de învățământ din acest sector vor avea parte de servicii de termoficare mai fiabile.

La 26 iulie au început lucrările de modernizare a tronsonului de pe strada Sf. Nicolae, care a fost pus în funcțiune în anul 1989 și a depășit cu mult termenul de exploatare. Conform datelor din raportul evidenței avariilor, în ultimii ani pe acest sector au fost înregistrate multiple scurgeri a agentului termic. Pentru a exclude pe viitor situațiile de avarie pe acest traseu în anul curent vor fi înlocuiți  600 m de conducte termice cu diametrul cuprins între 159 și 219 mm.

Această modernizare va asigura cu servicii fiabile 15 blocuri de locuit, LT „Dm. Cantemir”, o instituție preșcolară, Centrul de Cultură și Tineret, Magazinul „Tina”, Magazinul „Local”, Penitenciarul nr. 11.

În planul de investiții pentru anul curent „CET-Nord” SA a inclus și modernizarea magistralei nr.1 din strada Ștefan cel Mare cu o lungime de 690 m, care a fost reabilitată ultima dată în anul 1991. Lucrările  au fost demarate la 19 iulie și vor fi finisate până la începutul noului sezon de încălzire. Serviciile competente  ale Primăriei mun. Bălți, Poliției de patrulare și ale întreprinderilor, care dețin alte tipuri de rețele, au colaborat cu specialiștii „CET-Nord” SA în vederea coordonării executării lucrărilor în termeni proximi, iar angajații noștri  au activat extra program pentru a minimiza termenul de sistare a traficului rutier. Lucrările de restabilire a terasamentului vor fi executate de întreprinderea specializată din mun. Bălți.

Modernizarea în continuare a conductelor termice va diminua situațiile de avarie, va reduce pierderile de energie termică și va crește calitatea serviciilor prestate de „CET-Nord” SA.