CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Răspuns la adresarea ESP.MD

 În adresa „CET-Nord” SA a parvenit o solicitarea  din partea jurnaliștilor redacției ESP, de a răspunde la întrebările unui cititor, referitoare la modalitatea de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire (SACET). „CET-Nord” SA a examinat solicitarea și a pregătit un răspuns argumentat.

Stimată redacție,

 La adresarea Dumneavoastră din 14.07.2020 cu referință la întrebarea cititoarei publicației periodice „SP” despre procedura de deconectare de la încălzirea centralizată, „CET-Nord” SA Vă aduce la cunoștință următoarele:

Potrivit pct. 85 a Anexei 7 din Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 „Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.”

Concomitent, Vă atenționăm că potrivit pct.13 din Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112 din 19.04.2019, „În cazul solicitării avizului de racordare pentru instalarea aparatelor de utilizare pentru încălzire autonomă în apartamentul din blocul de locuit racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, solicitantul prezintă operatorului sistemului de distribuție (OSD) actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

În conformitate cu art. 42, alin (8) a Legii nr. 92 din 29.05.2014 „Deconectările individuale ale unor apartamente sau ale unor părţi de apartamente situate în blocurile de locuit, alimentate cu energie termică prin sistem colectiv, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:

a) obţinerea condiţiilor tehnice de la furnizor;

b) acordul scris al administratorului fondului locativ şi al tuturor locatarilor, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire.

Сa urmare, instalarea încălzirii autonome pe gaze naturale, în limita legislativă, se admite la respectarea concomitentă a următoarelor condiții: primirea și îndeplinirea condițiilor tehnice eliberate de furnizor, prezentarea acordului în scris a gestionarului fondului locativ și a tuturor locatarilor blocului, cu semnătura reprezentanților lor legali, dar nu în timpul sezonului de încălzire, (responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ). De asemenea, e necesar de prezentat proiectul reconstrucției sistemului de încălzire centralizat, efectuat de institutele de proiectare sau persoane fizice, care dispun de licență pentru acest gen de activitate, în baza datelor de inventariere a sistemului existent de încălzire centralizat și coordonat în modul corespunzător. 

Deconectările și modificările neautorizate ale rețelelor termice interne duc la dereglarea parametrilor calitativi de alimentare cu căldură (încălzirea insuficientă a unor și concomitent supraîncălzirea altor apartamente din aceeași casă), fiind astfel lezat dreptul consumatorilor conectați la sistemul centralizat de termoficare  de a primi un serviciu calitativ la preț echitabil.

Mai mult decât atât, în cazul nerespectării normelor juridice, adică efectuării deconectării neautorizate, cazul este examinat de către Comisia Administrativă pe lângă Primăria mun.Bălți, care este în drept să aplice sancțiuni în baza art. 180 pct. (19) a Codului Contravențional al RM, ce presupune amendă în mărime de la 30 u.c. până la 60 u.c. pentru persoanele fizice și de la 60 u.c. până la 120 u.c. pentru persoanele juridice.

În același timp, potrivit art. 46 al Codului Contravențional sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

În această ordine de idei, în cazul debranșării neautorizate, „CET-Nord” SA înaintează acțiuni în instanțele judecătorești la subiectul restaurării sistemul de încălzire central în starea inițială din contul consumatorului.

Folosindu-ne de ocazie, Vă aducem suplimentar la cunoștință, că pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor compania introduce noi tehnologii pentru modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. În casele în care s-a realizat modernizarea sistemul intern, adică unde a fost instalat Punctul Termic Individual și reconstruit sistemul de distribuție a agentului termic de pe verticală pe orizontală, consumatorii deja se bucură de o serie de avantaje:

     - reducerea facturilor pentru energia termică consumată cu mai mult de 35%;

     - calitatea încălzirii este furnizată uniform pentru toate apartamentele, indiferent de amplasarea lor;

     - echipamente de măsurare individuale pentru energia termică și apă caldă;

     - independență în reglarea consumului de agent termic;

     - capacitatea de a conecta sau deconecta căldura, după necesitate și astfel de a nu depinde de începutul și sfârșitul sezonului de încălzire;

     - posibilitatea alimentării cu apă caldă în mod continuu;

     - reducere cu peste 50% a costurilor de încălzire a apei în comparație cu instalațiile electrice;

     - siguranța în utilizare, fără riscul de explozii și diverse intoxicații.

Astfel, la primirea deciziei de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire, recomandăm consumatorilor să evalueze avantajele instalării sistemului de distribuție a căldurii pe orizontală în comparație cu riscurile deconectării neautorizate.

Întreprinderea se oferă să acorde orice sprijin necesar consumatorilor pentru pregătirea documentației de proiect și să asiste în toate etapele implementării sistemului de distribuție a agentului termic pe orizontală. „CET-Nord” SA este deschisă la dialog și oferă informații privind activitatea sa și implementarea noilor servicii la numărul de telefon al Call Centrului 0231 91000,  pe site-ul companiei www.cet-nord.md și pe pagina sa de Facebook.