S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Adunare generală extraordinară a acționarilor

Societatea pe acţiuni „CET- Nord”, în baza deciziei Consiliului Societăţii, anunţă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor pe data de 18.10.2019 ora 10.00, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, bir.357 (Agenția Proprietății Publice), cu înregistrarea participanţilor între orele 09.30-9.55.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societăţii, ale Comisiei de cenzori şi ale Comitetului de Audit.
  2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului societăţii, Comisiei de cenzori şi al reprezentantului statului.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societăţii, Comisiei de cenzori şi Comitetului de Audit.

Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor;
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 01.10.2019;
  • Acţionarii/reprezentanţii lor pot lua cunoştinţă de materialele, ce vizează ordinea de zi a Adunării, începând cu 03.10.2019, între orele 09.00-16.00, în incinta societății din str.Ştefan cel Mare 168, cu excepţia zilelor de odihnă (sâmbătă, duminică);
  • La înregistrare acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei.