S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

3 pași pentru eficiența energetică în apartmentele mun. Bălți

SITUȚIA EXISTENTĂ

vericalLa moment clădirile multietajate dispun de sisteme de încălzire monotubulare cu colane verticale. În sistemul monotubular radiatoarele sunt conectate în serie, respectiv circulând dintr-un apartament în altul și din această cauza apa pierde din temperatură, neasigurând suficientă căldură pentru toate etajele blocului.

Din cauza că țevile trec prin apartamentele fiecărui etaj, este foarte dificilă modernizarea rețelelor existente și din această cauză sistemul existent se caracterizează prin uzura țevilor, depuneri masive de calcar și rugină prin țevi și deci neasigurarea căldurii necesare. Deoarece este dependență de dorințele tuturor vecinilor de pe scară, este aproape imposibil repararea sistemului existent.

Deoarece căldura se livrează de la etajul de jos în sus, sau viceversa, etajele sunt încălzite disproporțional astfel în unele etaje este prea cald iar altele prea frig. Aceasta situație duce și la pierderi enorme de căldură deoarece nu se poate regla sistemul.

În anumite cazuri, din cauza unor rău-platnici, se pune în pericol furnizarea căldurii.

INSTALAREA PUNCTULUI TERMIC INDIVIDUAL

pti

 • Prestarea serviciilor de termoficare și apa calda menagera (ACM) anul împrejur
 • Producerea apei calde nemijlocit în blocul consumatorului și deci furnizarea apei calde mult mai ieftin decât boilerele electrice
 • Reglare automată a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura mediului ambiant
 • Securizarea consumatorilor aflați în zonele vulnerabile din punct de vedere hidraulic
 • Fara pericol de explozie
 • Fara pericol de contaminare cu substante nicive.

EXECUȚIA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE PE ORIZONTALĂ ȘI INSTALAREA CONTORULUI INDIVIDUAL DE CĂLDURĂ

horizontal

 • Sporirea calității de furnizare a căldurii la toate etajele blocului
 • Consumatorii vor decide individual conectarea sau deconectarea serviciilor de termoficare
 • Fiecare apartament va avea propriul contor și deci contract direct cu CET-NORD S.A., astfel Consumatorii nu mai sunt afectați de vecinii rău platnici
 • Se elimină complet coloanele verticale ce traversează fiecare apartament

REGLAREA INDIVIDUALĂ

control

 • Posibilitatea de conectare și deconectare la dorință a căldurii și apa calda menagera (ACM)
 • Posibilitatea de a regla temperatura maximă în fiecare odaie în funcție de confortul necesar
 • Economii la facturi cu până la 30%

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce este un Punct Termic Individual?

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. Datorită acestora apa caldă este preparată direct la subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.

Principalele echipamente ale unui PTI includ:

 1. Schimbător de Căldură pentru conectarea circuitului intern de Încălzire,
 2. Schimbător de Căldură pentru prepararea Apei Calde Menajere
 3. Panou Electric de Automatizare, Programare și Control,
 4. Pompă de circulare pe circuitul intern de Încălzire,
 5. Pompă de recirculare pentru circuitul intern de Apă Caldă Menajeră
 6. Regulator pentru reglarea și menținerea temperaturii în circuitului intern de Încălzire,
 7. Regulator de presiune pe circuitul primar,
 8. Regulator pentru menținerea temperaturii Apei Calde Menajere.

full pti

2. Ce este un Sistem de Distribuție pe Orizontală?

Sistem de Distribuție pe Orizontală se caracterizează prin faptul că țevile de distribuție a căldurii nu trec de la un vecin la altul dar pornesc de la coloanele instalate în coridorul comun la fiecare apartament în parte. Astfel, apa caldă se livrează cu aceeași temperatură la toate etajele asigurând încălzirea uniformă fără dependență de etaj.

Un sistem de orizontală începe de la Punctul Termic Individual și continuă cu coloanele de distribuție a agentului termic și apă caldă manageră (ACM). Coloanele sunt instalate în spațiul comun al scărilor astfel nefiind dependența de vecini. Totodată, pentru verificarea contoarelor nu veți mai fi deranjat de solicitările de acces de către reprezentanții furnizorilor de servicii publice, etc.

block

3. Ce este un Colector de distribuție?

La execuția sistemului de distribuție pe orizontală este necesar de executat un colector de distribuție care are drept rol distribuția căldurii la fiecare apartament de la un etaj. Pe lingă distribuția căldurii și ACM, un colector de distribuție mai are rolul și de nod de evidență a consumului pentru fiecare apartament, oferă posibilitate de conectare/deconectare independentă a fiecărui apartament, execută reglarea hidraulică pentru fiecare etaj, etc.

O imagine indicativă a componentelor unui colector de distribuție recomandat se prezintă mai jos:

collector