CET-Nord SA
0231 91-000

Публикации

Ziua Mediului

Promovarea unui stil de viață sustenabil este esențială atât pentru producători, cât și consumatori.

CET-Nord marchează Ziua Mediului, asigurând un loc de muncă aliniat la standardele europene în toate sferele sale de acțiune: de resurse umane, comercială, socială, economică, financiară și de mediu.

Ziua Internațională a Copilului

Echipa CET-Nord marchează Ziua Internațională a Copilului și accentuează importanța a ocrotirii copiilor și a păstrării valorilor supreme.

22 Mai - Ziua Orașului Bălți

Fie ca această zi, să readucă un sentiment de mândrie și solidaritate pentru orașul în care trăim cele mai frumoase clipe.

Aplicații demonstrative la protecția civilă

Mai multe exerciții demonstrative la protecția civilă au fost desfășurate astăzi, pe teritoriul S.A. „CET-Nord”.

Echipele antrenate au participat la simulări de lichidare ale consecințelor cutremurului de pământ, avariilor de producție și ale incediilor.

Stagiari USAID la CET-Nord

 Pe parcursul a șase luni, doi tineri își vor dezvolta abilitățile practice într-un mediu ocupațional real sub mentoratul profesioniștilor, în cadrul programului de stagii plătite „Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

S.A. „CET-Nord” în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 05.05.2023 (Proces-verbal nr.6) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 09 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

Schimb de experiență între Termoelectrica și CET-Nord privind transmiterea datelor

S.A. „CET-Nord” și „Termoelectrica” S.A. au participat la un schimb de experiență unde și-au împărtășit cunoștințele în domeniul transmiterii datelor, prin intermediul sistemului de Monitorizare, Control și Achiziții de Date - SCADA și prin sistemul informațional geo, aplicat la Termoelectrica.

Felicitări cu Ziua Muncii!

Adresăm felicitări tuturor oamenilor muncii. Fie ca prosperitatea și bunăstarea să Vă însoțească pretutindeni și să Vă atingeți toate obiectivele trasate. Succese, ascensiuni profesionale continue și apreciere sinceră pentru eforturile depuse!