S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Публикации

Aplicații demonstrative la protecția civilă

Mai multe exerciții demonstrative la protecția civilă au fost desfășurate astăzi, pe teritoriul S.A. „CET-Nord”.

Echipele antrenate au participat la simulări de lichidare ale consecințelor cutremurului de pământ, avariilor de producție și ale incediilor.

Stagiari USAID la CET-Nord

 Pe parcursul a șase luni, doi tineri își vor dezvolta abilitățile practice într-un mediu ocupațional real sub mentoratul profesioniștilor, în cadrul programului de stagii plătite „Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

S.A. „CET-Nord” în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 05.05.2023 (Proces-verbal nr.6) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 09 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

Schimb de experiență între Termoelectrica și CET-Nord privind transmiterea datelor

S.A. „CET-Nord” și „Termoelectrica” S.A. au participat la un schimb de experiență unde și-au împărtășit cunoștințele în domeniul transmiterii datelor, prin intermediul sistemului de Monitorizare, Control și Achiziții de Date - SCADA și prin sistemul informațional geo, aplicat la Termoelectrica.

Felicitări cu Ziua Muncii!

Adresăm felicitări tuturor oamenilor muncii. Fie ca prosperitatea și bunăstarea să Vă însoțească pretutindeni și să Vă atingeți toate obiectivele trasate. Succese, ascensiuni profesionale continue și apreciere sinceră pentru eforturile depuse!

S.A. „CET-Nord” a executat în termenul prestabilit obligația de prezentare a cererii de ajustare a prețurilor și/sau tarifelor

Conform Secțiunii 2 a Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.286 din 17.10.2018, anual, titularii de licențe sunt obligați să depună spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.

Licitație „cu reducere”

S.A. „CET-Nord”, S.R.L. „RILICI-COMPANI”, anunță desfășurarea licitației „cu reducere” de realizare a sedimentelor de păcură marca M-100 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 5200 Gaz Engine Oil SAE 15-40 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 9200 Low Ash Gaz Engine Oil SAE 40 în butoaie uzate de metal cu volum de 208 litri, pentru data de 05 mai 2023, ora 13:00, în incinta S.A. „CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168