S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Новости

Experiențe valoroase în domeniul tratării apei în Vilnius și Kaunas

Reprezentanți ai Unității de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul S.A. „CET-Nord”, au efectuat o vizită de lucru în Lituania, în orașele Vilnius și Kaunas.

Pentru implementarea cu succes a componentelor investiționale ale proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”) – Faza II”, au fost vizitate companii europene care utilizează tehnologii moderne de tratare a apei și au fost studiate echipamente și scheme tehnologice potrivite necesităților și specificului de producere al S.A. „CET-Nord”.

Obiecte ale vizitei au constituit mai multe sisteme de tratare a apei: Centrala de cogenerare (incinerarea deșeurilor) din or. Kaunas, Centrala de cogenerare Petrašiūnai (biocombustibil), Centrala de cogenerare Foksita (biocombustibil), Centrala de cogenerare din or. Vilnius, care funcționează pe biocombustibili și incinerarea deșeurilor, rețelele de termoficare din or. Vilnius CET-3 care funcționează pe biocombustibili.

Prin modernizarea sistemului de tratare a apei, S.A. „CET-Nord” urmărește automatizarea și eficientizarea procesului, utilizarea rațională a resurselor și reducerea consumului de energie electrică pentru necesitățile tehnologice. Sistemul modern de tratare a apei va asigura calitatea apei în procesul de producere a energiei termice și electrice asigurând fiabilitatea și durabilitatea utilajului termoenergetic.

Lituania_1.jpg 
Lituania_2.jpg 
Lituania_3.jpg 
Lituania_4.jpg 
Lituania_5.jpg