S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Consolidarea sectorului energetic național grație parteneriatului durabil cu BERD

Reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, împreună cu noua șefă a oficiului, doamna Catarina Bjorlin Hansen, au efectuat o vizită oficială la S.A. „CET-Nord”, cu scopul de a asigura continuitatea unei colaborării eficiente și a unui dialog constructiv.

Reprezentanții BERD au trecut în revistă rezultatele obținute în urma implementării Fazei I a Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”)”și au apreciat măsurile inițiate pentru implementarea Fazei II.

Suportul BERD Moldova pentru CET-Nord reprezintă o investiție semnificativă în dezvoltarea și modernizarea atât a întreprinderii, cât și a sectorului energetic pe scară națională. Astfel, se pune baza unui viitor sustenabil și durabil pentru Republica Moldova.

Subliniem faptul că în anul 2022, eforturile S.A. „CET-Nord” au fost remarcate la Adunarea Anuală a Consiliului Guvernatorilor BERD din Marrakech, Maroc, unde companiei i-a fost decernat Premiul mare, Gold Award, la compartimentul Sustenabilitate energetică pentru proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2”. Distincția a demonstrat angajament și inovație în practicile aplicate de S.A. „CET-Nord”.

În cadrul vizitei la Bălți a delegației oficiale din partea BERD, directorul general interimar, domnul Marian Brînza, a exprimat mulțumiri pentru sprijinul acordat și a garantat multiplicarea eforturilor întru dezvoltarea dinamică și continuă a întreprinderii.

Parteneriatul durabil cu BERD demonstrează angajamentul Republicii Moldova în modernizarea sectorului energetic, contribuind la asigurarea unei aprovizionări stabile și sustenabile cu energie electrică și termică pentru populație și industrie.

 

Vizita BERD1

 

Vizita BERD2

 

Vizita BERD3

 

Vizita BERD4