S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-Nord” din 10.07.2023 (Proces-verbal nr.9), S.A.„CET-Nord”  anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 20 iulie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la Darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare.

  2. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.

  3. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, începând cu 12.07.2023 până la 19.07.2023, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.