CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

S.A. „CET-Nord” a devenit membru al Asociației Profesionale COGEN ROMÂNIA

În data de 20 ianuarie 2023 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației Profesionale COGEN ROMÂNIA, în cadrul căreia a fost aprobată aderarea Societății pe Acțiuni „CET-Nord” ca membru. Adunarea s-a desfășurat la Brașov și a întrunit operatori importanți de termoficare din România și Republica Moldova.

COGEN România reunește furnizori de energie electrică și termică precum și societăți comerciale ce activează în domeniul cercetării, proiectării, dezvoltării și modernizării centralelor electro-termice și a distribuitorilor de energie termică.

„Inițierea Societății ca membru al COGEN România demonstrează dinamica pozitivă a activității întreprinderii și o aliniază la standardele europene, fapt care ne oferă noi perspective de dezvoltare, eficientizare a sectorului energetic, cu accent pe cogenerare și asigură un schimb optim de experiență, informații și opinii între specialiștii din ramură” accentuează Directorul General interimar al întreprinderii - Marian Brînza.