S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Parteneriatul cu Organizațiile Sociale

În anul 2022, S.A. „CET-Nord”, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova și Facilitatea Globală de Mediu, în parteneriat cu Green City Lab Moldova, a realizat încă trei proiecte-pilot de modernizare a sistemelor colective de încălzire a blocurilor locative din orașul Bălți.

Locatarii acestor blocuri au beneficiat de un suport financiar fără dobândă pentru o perioadă de cinci ani pentru achitarea lucrărilor de modernizare din interiorul locuințelor.

În ultimii ani, tot mai mulți consumatori de energie termică din orașul Bălți trec de la sistemul colectiv de încălzire vertical la sistemul colectiv de încălzire orizontal.

Avantajele sistemului centralizat îmbinat cu un sistem colectiv de distribuție pe orizontală a energiei termice sunt: economiile semnificative, confortul sporit, excluderea riscurilor pentru sănătatea populației și menținerea mediului ecologic. Aceste avantaje sunt bazate pe posibilitățile sistemelor orizontale de încălzire, care asigură:

⭕️ posibilitatea de contorizare și reglare individuală a consumului de energiei termică;

⭕️ echitatea repartizării energiei termice între consumatori;

⭕️ calitatea serviciului – repartizarea uniformă a energiei termice;

⭕️ independența în luarea deciziei de pornire și oprire a sezonului de încălzire;

⭕️ excluderea consumului fraudulos de energie termică;

⭕️ posibilitatea încălzirii centralizate a apei în scopuri menajere;

⭕️ lipsa riscurilor de explozii, intoxicații cu gaze naturale și/sau gaze de ardere etc;

⭕️ arderea eficientă a combustibilului prin metoda de cogenerare de înaltă eficiență;

 

            Această experiență de parteneriat cu organizațiile sociale servește drept exemplu de bune practici în domeniul termoenergetic, aduce schimbarea și îmbunătățirea securității energetice a țării.

UNDP 11

UNDP 16

UNDP 29

UNDP 27