S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Aprobarea Metodologiei 11.11.2022

Stimați consumatori, Vă aducem la cunoștință că, reieșind din raționamentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 3 martie 2022, prin Ordinul nr.184 din 31.10.2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (publicat în Monitorul Oficial nr.349-361 din 11.11.2022) a fost aprobată și pusă în aplicare „Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică”.

Metodologia prevede individualizarea calculelor de repartizare a energiei termice și garantarea echității în facturile locatarilor din blocurile locative cu sistem colectiv de alimentare cu căldură. Acest act normativ a fost elaborat în baza Studiului privind distribuția consumului de energie termică în clădirile rezidențiale în care există apartamente debranșate de la sistemul centralizat de căldură.

            Studiul și metodologia pot fi vizualizate mai jos: