CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Proiectul „Primele Rândunele” - suport pentru asociațiile de locatari

S.A. „CET-Nord” îndeamnă gestionarii fondurilor locative să participe în proiectul pilot „Primele Rândunele”, care prevede oferirea unui suport tehnic, financiar și 

consultativ pentru îmbunătățirea eficienței energetice în Republica Moldova.


Vor fi selectate 20 de asociații de locatari din toată țara care vor beneficia de următoarele oportunități:

  • să urmeze un curs de instruire privind organizarea internă și implementarea măsurilor de eficiență energetică într-un bloc de locuințe, precum și posibilitatea obținerii finanțării pentru asemenea investiții;
  • efectuarea unui audit energetic gratuit al clădirii (până la 10 proiecte);
  • să primească sprijin financiar și de consultanță în elaborarea devizelor de proiectare și implementarea măsurilor de eficiență energetică (1-3 proiecte). 

 La final de proiect, participanții vor beneficia de

  • Creșterea eficienței energetice a clădirii; 
  • Reducerea consumului de energie de la 20 la 50%;
  • Reducerea facturilor la serviciile comunale;
  • Îmbunătățirea stării casei și condiții de trai mai confortabile (fără încălzire sau supraîncălzire);
  • Creșterea valorii de piață a proprietății etc.

Pentru participare și mai multe informații accesați linkul: https://www.expert-grup.org/ro/activitate/noutati/item/2412-anun%C8%9B-pentru-asocia%C8%9Biile-de-locatari-proiect-de-suport-financiar-%C8%99i-tehnic-pentru-finan%C8%9Barea-investi%C8%9Biilor-%C3%AEn-eficien%C8%9Ba-energetic%C4%83-a-cl%C4%83dirilor-?fbclid=IwAR3iw08lHfl-uolefGMwFcNokAEHoNKuiIa1zdPebtcR8xfOKfi4vZvl-HQ


Proiectul a fost inițiat de Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.