CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Convocarea Adunării Generale a acționarilor S.A. „CET-Nord” din 07.10.2022

La 07 octombrie 2022 a avut loc, prin corespondență, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul 100%. În urma examinării chestiunilor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor:

  1. A stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.
  2. A încetat înainte de termen împuternicirile unui membru al Comitetului de audit.
  3. A ales un membru al Comitetului de audit.
  4. A încetat înainte de termen împuternicirile unui membru al Comisiei de cenzori.
  5. A ales un membru al Comisiei de cenzori.