CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Convocarea Adunării Generale a acționarilor S.A.„CET-Nord”

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „CET-Nord”

în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-Nord” din 21.09.2022 (Proces-verbal nr.11) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 07 octombrie 2022, orele 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.
  2. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comitetului de audit al S.A. „CET-Nord”.
  3. Cu privire la alegerea unui membru al Comitetului de audit al S.A. „CET-Nord”.

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, începând cu 28.09.2022 până la 07.10.2022, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.