S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Comunicat de presă privind solicitarea S.A. „CET-Nord” către ANRE

La data de 03.05.2022 S.A. „CET-Nord” a depus solicitarea de examinare și aprobare a proiectului prețului pentru energia electrică produsă și tarifului la energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2022. Până în prezent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE/Agenția) nu a aprobat o Hotărâre în acest sens.

Luând în considerare că, Agenția a aprobat majorarea prețului de achiziție a gazelor naturale de la 11 919 lei/1000 m3 la 19 066 lei/1000 m3,      S.A. „CET-Nord”, în scopul garantării achitării gazelor naturale consumate, și-a ajustat solicitarea reieșind din prețurile actuale.

În cazul micșorării prețului de achiziție a gazelor naturale, S.A. „CET-Nord” va solicita, în regim de urgență, micșorarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului la energia termică livrată.