S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Fuziunea prin absorbție a ÎM „Termogaz-Bălți” de către SA „CET-Nord”

În urma examinării activității întreprinderilor termoenergetice din raza orașului Bălți, în comun cu experții companiei franceze „Seureca Veolia”, care au realizat Studiul de Fezabilitate „Faza II a Proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți”, finanțat de către BERD, au fost inițiate procedurile de optimizare prin reorganizare ce prevăd fuziunea prin absorbție a ÎM „Termogaz-Bălți” de către SA „CET-Nord”. În baza rezultatelor studiului elaborat, MIDR și APP au susținut inițiativa SA „CET-Nord” către primăria mun. Bălți pentru fuziunea unităților termoenergetice și preluarea rețelelor termice aflate la balanța APL.Ca urmare, prin Deciziile nr. 5/9 din 27.04.2021, nr. 7/25 din 04.06.2021, nr. 11/19 și nr. 11/52 din 19.10.2021, Consiliul Municipal Bălți a acceptat propunerile înaintate, având la bază raționamentele precum că fuzionarea acestor două întreprinderi energetice are ca scop micșorarea și uniformizarea tarifelor la energia termică pentru consumatorul final cât și optimizarea cheltuielilor aferente.
Printre cele mai importante beneficii sunt:
Reducerea consumului de gaze naturale, majorarea sarcinii termice, a cantității de energie electrică produsă în cogenerare și micșorarea costurilor de producere;
Micșorarea considerabilă a pierderilor supranormative de energie termică în rezultatul reparării și izolării rețelelor termice care vor fi preluate de la APL;
Prestarea serviciilor de termoficare centralizată calitative, sigure și competitive consumatorilor din mun. Bălți.
După preluarea și efectuarea măsurilor tehnice de modernizare a acestor active, vor fi optimizate procesele de furnizare a energiei termice pentru consumatorul final.