CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Comunicat de presă privind Hotărârea Curții Constituționale nr.4 din 03.03.2022

În legătură cu faptul că în ultima perioadă de timp din partea consumatorilor parvin adresări cu privire la aplicarea Hotărârii Curții Constituționale nr.4 din 03.03.2022, prin care sunt declarate neconstituționale punctele 8, 81, 82, 83, 84 și 8din Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, comunicăm că efectele hotărârii se aplică începând cu data de 1 mai 2022,

respectiv consumatorii deconectați de la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică au obligația de a efectua  în termen plățile conform avizelor de plată și facturilor fiscale eliberate de către SA „CET-Nord”.

Totodată, la situația actuală, facturarea volumului de energie termică consumată se efectuează conform datelor contoarelor termice instalate la branșamentul blocurilor locative.

Ținând cont de faptul că prin  Hotărârea nr. 4 din 03 martie 2022 Curtea Constituțională  a specificat că va fi remisă o Adresă Parlamentului și Guvernului, în vederea modificării legislației în conformitate cu raționamentele hotărâri, SA „CET-Nord” va reveni către consumatorii săi cu detalii referitor la modul de facturare a energiei termice pe viitor, după analiza suplimentară a cadrului normativ.