CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

CET-NORD SA - certificată conform cerințelor a 5 standarde internaționale

Managementul de vârf al „CET-Nord” S.A. subscrie principiilor ce stau la baza Sistemului de Management Integrat, ce reprezintă un cadru organizatoric supravegheat continuu și analizat periodic pentru a conduce în mod eficient activitățile de business ale societății ca răspuns la schimbările factorilor interni sau externi.

„CET-Nord” S.A. şi-a dezvoltat un sistem de management prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor şi identificarea oportunităților.

În perioada 04-18 noiembrie curent în cadrul „CET-Nord” SA a fost efectuat auditul extern de certificare a Sistemului de Management Integrat conform cerințelor a cinci standarde internaționale.

Drept recunoaștere a managementului performant, Societatea a fost certificată de către Organismele de Certificare TÜV Thüringen Germania, conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, ISO 14001:2016 și de către RINA SIMTEX, membru al IQNET, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016.

Certificatele au fost emise pentru o perioadă de 3 ani, perioadă în care societatea va fi auditată suplimentar prin două misiuni de audit de supraveghere. 

Certificarea Sistemului de Management Integrat este rezultatul activităţii întregului colectiv CET-Nord SA.

Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management Integrat au avut la bază o decizie strategică a managementului CET-Nord SA, decizie influențata și de necesitatea ca organizația să satisfacă permanent cerinţele clienţilor săi, să își îmbunătățească continuu activitatea și să îndeplinească cerinţele legislative în vigoare.

Printre avantajele certificării Sistemului de Management Integrat putem enumera: îmbunătățirea imaginii companiei, câștigarea încrederii parților interesate, inclusiv a autorităților, asigurarea partenerilor și clienţilor că se respectă cerinţele legale și alte cerințe aplicabile în domeniu; îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaţilor, reducerea consumului de energie, creşterea credibilității societății în relațiile cu finanțatorii, partenerii de afaceri şi clienții că aceasta a pus în aplicare o serie de măsuri rezonabile de a preveni mita; promovarea unei culturi organizaționale "anti-mita" printr-o conștientizare a personalului şi promovarea valorilor etice în cadrul societății etc.