CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Сonvocarea Adunării Generale a acționarilor "CET-Nord" SA

 

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 04.10.2021 (Proces-verbal nr.9) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 29 octombrie 2021, orele 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Forma de ținere a Adunării – prin mijloace electronice.

                                                                                   ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori
  2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului remunerării acestora.