CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

„CET-Nord” SA anunță despre începerea noului sezon de încălzire 2021-2022

Conform Dispoziției primarului nr. 197 din 07.10.2021 cu privire la începutul sezonului de încălzire 2021-2022 pe teritoriul mun.Bălți inclusiv sat. Elizaveta și Sadovoie, au început lucrările de conectare la încălzire a grădinițelor, a instituțiilor de învățământ și medicale.

Blocurile locative vor fi alimentate cu energie termică la solicitarea gestionarilor fondului locativ, cu prezentarea Pașaportului pregătirii gospodăriei termice către sezonul de încălzire.

Consecutivitatea conectării consumatorilor casnici și noncasnici (cu excepția obiectelor sociale) se va efectua ținând cont de ordinea recepționării solicitărilor și prezentarea confirmării pregătirii sistemului termic al consumatorului.

Remarcăm, că din anul 2020 „CET-Nord” SA dispune de posibilități tehnice de începere treptată a sezonului de încălzire conform solicitărilor consumatorilor. Astfel, conform solicitării recepționate de la IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, blocurile centrului COVID au fost asigurate cu energie termică începând cu 04.10.2021.

„CET-Nord” SA  asigură cu energie termică 22 grădinițe, 22 școli, 7 instituții medicale și 719 blocuri locative.