CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Însemnele „CET-Nord” SA înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” va avea propriile simboluri corporative.

Comisia Națională de Heraldică, analizând conformitatea simbolurilor corporative, aprobate prin decizia Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor SA „CET-Nord” din 11 iunie 2021, a decis înregistrarea drapelului și insignei corporative în Armorialul General al Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr. 212-218 (7922-7928) din 10.09.2021).

Atât drapelul cât și insigna de apartenență a angajatului SA „CET-Nord” cuprind marca înregistrată a Societății, care reprezintă o figură stilizată, ce redă un element al motorului cu ardere internă, realizată din linii de culoare albastră, roșie și verde. Culorile roșie și albastră simbolizează energiile termică și electrică produse în cogenerare, iar culoarea verde simbolizează mediul ecologic.

Imaginea întreprinderii definește esența activității entității și transmite prestigiul acesteia rezultat din rolul strategic atribuit în cadrul sistemului termoenergetic al țării.

 Descriere semne