CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Noi tehnologii utilizate de CET-Nord în procesul de reconstrucție a sistemului de termoficare

Sistemul de distribuție pe orizontală a căldurii va putea fi implementat în toate blocurile din Bălți, chiar dacă unele dintre ele nu întrunesc condițiile necesare în acest sens. Conducerea întreprinderii „CET-Nord” SA în comun cu un grup de experți a identificat o soluție, astfel, încât de avantajele noului sistem de distribuție să beneficieze majoritatea locuitorilor din oraș.

Blocul situat pe str. 31 August, 63 nu dispune de subsol pentru amplasarea Punctului Termic Individual și de spații pentru panourile de distribuție, din acest considerent până nu demult instalarea sistemului de distribuție pe orizontală părea imposibilă.

Materialele pe care le utilizează „CET-Nord” SA în procesul de reconstrucție a sistemului de încălzire sunt folosite pentru prima dată de către furnizorul de căldură din Bălți. Țevile preizolate au o flexibilitate maximă și un termen de exploatare de două ori mai mare, decât cele de metal. Mai mult, potrivit experților din Belarus aceste materiale reduc la minim apariția scurgerilor, dar și pierderile de căldură.
Gestionarul blocului situat pe str. 31 August, 63 a apreciat promptitudinea cu care a reacționat conducerea întreprinderii „CET-Nord” SA. Din cauza sistemului de termoficare uzat, locuitorii nu puteau beneficia de servicii de calitate.
Pentru a iniția procesul de modernizare a sistemului intern de distribuție a căldurii e necesar acordul tuturor proprietarilor apartamentelor conectate la sistemul centralizat de încălzire. Lucrările de instalare a noului sistem, montarea contoarelor și elaborarea proiectului tehnic sunt efectuate de către furnizorul de căldură. Consumatorii trebuie doar să efectueze lucrările în propriile apartamente. Detalii despre acest proces puteți afla apelând la numărul de telefon 0231 53-553.