CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

„CET-Nord” SA, în comun cu „Moldovagaz” SA, identifică soluții de achitare integrală a datoriei istorice

 „CET-Nord” SA informează că la 1 ianuarie 2018, datoria totală a întreprinderii față de furnizorul de gaze naturale constituia 265 mln lei, dintre care 43 mln lei - pentru consumul curent de gaze naturale, iar restul sumei reprezenta datoriile istorice și penalitățile de întârziere a plăților curente.
„CET-Nord” SA menționează că aceste datorii s-au creat în perioada anilor 2012-2017, preponderent din cauza neajustării prețului pentru gazele naturale consumate în calitate de combustibil primar pentru producerea energiei termice și electrice în cogenerare. Prețul inclus în tarif era de 4469 lei/1000m3 pe când prețul efectiv de procurare de la „Moldovagaz” SA era de 5237 lei/1000m3.
Pentru a stopa calcularea penalităților, „CET-Nord” SA a întreprins un șir de măsuri, care au permis ca până în luna august 2018 să fie achitată integral datoria curentă în sumă de 43 mln lei, fără a admite în continuare întârzieri la plățile curente. În următorul an 2019 au fost achitate datorii istorice și penalități calculate anterior în sumă totală de 26 mln lei.
Capacitatea de plată a „CET-Nord” SA a fost menținută datorită reducerii cheltuielilor operaționale și modernizării capacităților de producere în cadrul proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA CET-Nord)”. Rezultatele obținute au permis ca astăzi să fie deja achitate datorii istorice în sumă de 20 mln lei, care au fost planificate de a fi stinse până la sfârșitul anului curent 2020.
Astfel, din luna martie 2018 și până în prezent datoria totală de 262 mln lei a fost diminuată cumulativ cu 89 mln lei și la moment constituie 176 mln lei.
În continuare, unul dintre obiectivele prioritare de dezvoltare ale „CET-Nord” SA este achitarea integrală în termen rezonabil a datoriei restante, inclusiv prin majorarea ratei de achitare pentru anul curent, dar fără afectarea activității operaționale a întreprinderii.
Pentru studierea și aprecierea celei mai fezabile opțiuni de atingere a acestui obiectiv, la 17.07.2020, entitățile au convenit asupra creării unui grup comun de lucru.
Pe parcursul ultimilor ani, „CET-Nord” SA a dat prioritate proceselor de eficientizare a activității întreprinderii în scopul achitării integrale a datoriei istorice și rămâne deschisă pentru colaborare cu „Moldovagaz” SA întru obținerea rezultatului scontat.