S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Adunarea Generală a acţionarilor „CET-Nord” SA

La 03 iunie 2020 la „CET-Nord” SA s-a desfășurat Adunarea Generală a acţionarilor în cadrul căreia au fost examinate și discutate toate subiectele conform ordinei de zi.

Organul executiv a informat acționarii despre rezultatele obținute în anul 2019 ca urmare a optimizării cheltuielilor și creșterii indicatorilor de producție.

O atenție sporită s-a acordat aprobării Codului de Guvernanță corporativă a Societății, care are ca scop asigurarea unui mediu lipsit de corupție, promovarea intereselor angajaților, managerilor și acționarilor prin armonizarea cadrului normativ corporativ.

Una dintre prioritățile anului 2020 este elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din mun. Bălți în coordonare cu Primăria        mun. Bălți și aprobare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În conformitate cu prevederile legislației, acţionarii au ales prin vot cumulativ noua componență nominală a Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit.

Adunarea Generală ordinară a acționarilor s-a petrecut într-o atmosferă constructivă, respectând normele Hotărârii Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică.