S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Vizită de lucru în teren a Directorului APP și a Președintelui Consiliului Societății pe Acțiuni „CET-Nord”

La 28.05.2020, Directorul General al Agenției Proprietăți Publice, Ghenadie Țepordei, Președintele Consiliului de Administrație „CET-Nord” SA, Mihai Soțchi și Directorul General al întreprinderii, Marian Brînza au avut o întrevedere în cadrul întreprinderii strategice „CET-Nord” SA, care deține cel mai important sistem termoenergetic din zona de nord a țării.  Discuția a fost dedicată perspectivelor de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a mun. Bălți, în special strategiilor concrete și materialelor de modernizare.

În cadrul vizitei de lucru, Directorul General al APP, Ghenadie Țepordei și  Președintele Consiliului Societății, Mihai Soțchi au făcut cunoştinţă cu rezultatele implementării primei etape a proiectului de dezvoltare al „CET-Nord” SA, finanțat de  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Rezultatele vizibile, însemnând punerea în funcțiune a noilor capacități de producere și tehnologiile moderne din dotare. Totodată, în cadrul vizitei s-a discutat despre necesitatea finanțării fazei II a Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți”, care prevede ridicarea calității serviciilor „CET-Nord” SA la standarde internaționale.

În context au fost analizate soluții viabile pentru achitarea integrală a datoriilor istorice ale întreprinderii față de „Moldovagaz” SA  prin contractarea concomitentă a creditului de investiții și a creditului de refinanțare a datoriei istorice.

Directorul General al „CET-Nord” SA  Marian Brînza, a abordat necesitatea elaborării, în comun cu administrația publică locală, a strategiei de dezvoltare a SACET din mun. Bălți în conformitate cu politicile în domeniu, promovate de Ministerul Economiei și Infrastructurii a RM.

Agenția Proprietăți Publice susține întreprinderea termoenergetică cu capital de stat în demersul ei de a corespunde standardelor internaționale. În acest sens, gestionarea eficientă a patrimoniului statului presupune satisfacerea cerințelor consumatorului printr-un serviciu calitativ, la preț optim.