S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Administrația CET-Nord SA a discutat în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii din mun. Bălți

Marian Brînza, Directorul General interimar al întreprinderii „CET-Nord” SA a răspuns la întrebările jurnaliștilor în cadrul unei întrevederi informale. 

Principalele teme abordate în cadrul acestei discuții au fost procesul de modernizare a întreprinderii, eficientizarea energetică a spațiilor locative cu scopul de a reduce consumul de căldură, sporirea calității serviciilor prin implementarea noilor tehnologii din domeniu, dar și îmbunătățirea procesului de comunicare prin crearea unor platforme în acest sens.  

Totodată administrația CET-Nord a discutat cu presa planurile de activitate. 

Administrația „CET-Nord” SA speră la o colaborare fructuoasă și la o implicare maximă din partea presei în vederea îmbunătățirii procesului de comunicare, în rezultatul căreia vor avea de câștigat locuitorii municipiului Bălți. 

În vederea informării corecte și complete punem la dispoziția publicului larg informație despre activitatea întreprinderii, pe pagina web a întreprinderii „CET-Nord” SA, www.cet-nord.md și pe pagina de Facebook a întreprinderii