S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Activitate de informare desfășurată de CNA în mun. Bălți

Personalul cu funcție de conducere al „CET-Nord” SA a participat la o activitate de informare desfășurată de CNA în mun. Bălți

Unul dintre obiectivele strategice de dezvoltare a „CET-Nord” SA este implementarea principalelor standarde internaționale de management (ISO). Printre aceste standarde este și ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită.

Conform planului de acțiuni, demarat în acest scop, angajații cu funcție de răspundere ai întreprinderii au participat la 18.02.2020 la o activitate de informare cu tematica: ”Instituționalizarea măsurilor de integritate în entitățile de interes public” organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta instituției. Moderatorul, şeful interimar al Direcției generale prevenirea corupției, Ion Pruteanu, a vorbit despre asigurarea climatului de integritate instituțională, evaluarea, controlul intern al integrității instituționale, managementul riscurilor de corupție și fraudă, etică și integritate organizațională, dar și despre sancțiunile, răspunderea prevăzută de legislație privind lipsa de integritate.

 Obținerea certificării ISO 37001:2016 prevede implementarea sistemul de management anti-mita, care se bazează pe o serie de măsuri și de mijloace de control privind următoarele aspecte: adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a mitei și evaluarea riscurilor de luare/dare de mita referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali.

 Totodată, acțiunile de informare desfășurate de Centrul Național Anticorupție sunt prevăzute de Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020. Prin urmare, beneficiarii instruirilor sunt angajații administrației întreprinderilor de stat și celor municipale, societăților comerciale, funcționarilor publici în funcții de execuție și manageriale, precum și debutanților în funcție.