S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

„CET-Nord„ utilizează echipament modern în producerea energiei termice și electrice

Întreprinderea „CET-Nord„, cel mai mare furnizor de căldură din mun. Bălți a implementat cu succes proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți„ și a trecut la o etapă nouă de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare.

De la înființare în 1956 Centrala a trecut prin mai multe etape de modernizare și a funcționat inițial pe bază de  cărbune, apoi pe bază de păcură. Din anul 1990 cazanele energetice, care pun în funcțiune turbogeneratoarele, funcționează pe bază de gaze naturale.

Pentru alinierea la tehnologiile de ultimă generație, în urma studiilor de fezabilitate s-a decis implementarea unui amplu Proiect de modernizare a Centralei.

Proiectul a fost realizat cu susținerea:

  • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
  • Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), ai cărui contribuitori sunt: Uniunea Europeană (cel mai mare contributor), Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Moldova, Polonia, Norvegia, Romania, Republica Slovacă și Suedia;
  • Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA),  și
  • Fondul pentru Țările în Tranziție Incipientă (ETCF), ai cărui contribuitori sunt: Canada, Finlanda, Germania, Irlanda, Japonia, Coreea, Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Taipei China și Marea Britanie.

Cu sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a Ministerului Finanțelor, al ISPE România în calitate de consultant tehnic, al contractorilor Energomontaj-România, Polimergaz conducte - Republica Moldova, Darnic Gaz – Republica Moldova, Onninen-Finlanda și al subcontractorilor acestora am reușit să lansăm și să implementăm cu succes Proiectul „Sistemul Termoenergetic al mun. Bălți SA „CET-Nord”.

Pentru finanțarea Proiectului, între Republica Moldova și BERD a fost semnat un acord de împrumut suveran în valoare de 7 mil. Euro, cu componentele de grant de 3 mil. Euro, din partea E5P și 740 de mii de euro din partea BERD, suma totală a investiției fiind de 10 740 000 Euro.

Proiectul de modernizare a decurs pe etape și are mai multe obiective:

Cel mai important obiectiv a fost construcția Centralei de producere în cogenerare a energiei electrice și termice (deocamdată prima în țara noastră, care utilizează o astfel de tehnologie modernă) echipată cu 4 motoare cu ardere internă Jenbacher cu funcționare pe gaze naturale.

Atragem atenția asupra faptului că testele recente de performanță din 31 octombrie anul curent, au arătat că parametrii Centralei sunt chiar puțin superiori celor garantați de contract, fiind atinsă o Eficiență globală – 88,52 %.

Astfel, Centrala va genera creșterea producției de energie electrică cu aproximativ 60% și va oferi flexibilitate în ajustarea sarcinii termice, va reduce consumul specific de gaze naturale și emisiile de bioxid de carbon.

Aici puteți vedea cele mai importante etape din procesul de implementare.

Alt obiectiv al Proiectului este Construcția Stației de pompare a agentului termic și înlocuirea ventilatoarelor de aer și gaze de ardere echipate cu convertizoare de frecvență la cazanele existente. Acest lucru va duce la reducerea cu peste 30% a consumului de energie electrică necesară pentru pompare și va permite ajustarea automată  funcție de sarcina termică.

Înlocuirea cazanului cu funcționare pe cărbune din centrala termică Molodova cu un cazan cu funcționare pe biomasă a fost un alt obiectiv atins de noi în cadrul acestui Proiect.

Astfel, se va reduce poluarea mediului ambiant prin eliminarea consumului de cărbune și va fi posibilă restabilirea alimentării cu apă caldă în acest sector.

Unul dintre cele mai importante obiective a acestui Proiect a fost Instalarea a 169 de puncte termice individuale în 130 blocuri locative.

Noile utilaje vor îmbunătăți calitatea serviciilor prestate și vor da posibilitatea de restabilire a serviciului de alimentare cu apa caldă în aceste case.

Totodată, va fi posibilă construirea sistemelor de distribuție pe orizontală, fapt care va permite individualizarea consumului de energie termică.

În acest sens avem deja și primele rezultate înregistrate în cadrul a două proiecte-pilot. Pentru primul proiect realizat în 2018 pe str. Suceava 14 A datele statistice au confirmat eficiența acestui sistem. S-au individualizat și redus esențial consumurile de energie termică și s-a oferit posibilitatea de alimentare cu apă caldă.

Această experiență ne-a determinat ca în anul curent să implementăm un al doilea proiect similar pe str. Pavel Boțu, 87.

Pentru îmbunătățirea în continuare a activității Societății ne-am propus o serie de alte obiective de eficientizare a activității, care urmează să le realizăm pe viitor.

În contextul general de modernizare, SA «СET-Nord» a inițiat și procesul de reorganizare corporativă și acordă atenției deosebite dialogului social. Compania e deschisă spre comunicarea directă cu consumatorii, bazată pe informare și încredere reciprocă.

Am decis să susținem modernizarea tehnologică a întreprinderii inclusiv printr-o nouă imagine corporativă. Profit de această ocazie să vă prezint noul logo al CET-Nord, care reflectă un concept diferit în producerea energiei termice și electrice în cogenerare, mult mai eficient și mai ecologic.

Vom face totul ca serviciile sociale de alimentare centralizată cu energie termică și apă caldă să fie concurențiale pe piața energetică, vom explica toate beneficiile lucrărilor de modernizare efectuate pentru a convinge consumatorii debranșați să revină la sistemul centralizat, care este cel mai sigur și eficient sistem de alimentare cu energie termică și apă caldă.