S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Institutul de Energetică a anunțat principalele probleme a termoficării din mun.Bălți

Rezultatele „Studiului privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți” efectuate de Institutul de energetică al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost făcute publice în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat la 25 octombrie. Evenimentul a adunat în sala polivalentă a Universității de Stat din Bălți reprezentanți ai autorităților centrale și locale, dar și zeci de specialiști în domeniul. Potrivit autorilor studiului obiectivul cercetărilor a fost de a analiza situația actuală a sistemului de încălzire din Bălți și efectele economice, ecologice și sociale ale Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termică a clădirilor rezidențiale și publice.

În studiu se vorbește și despre pericolele majore, la care sunt supuși zilnic consumatorii de energie termică utilizând alte surse de încălzire, decât cele centralizate, dar și impactul asupra mediului. Studiul include şi recomandări pentru toţi actorii implicaţi (administraţiile publice locale şi centrale, organele de decizie, APLP-uri, companiile de furnizare a agentului termic etc.), care au ca scop creşterea competitivităţi SACET, bunăstării şi confortului consumatorilor, reducerii tarifului etc.

În cadrul mesei rotunde Marian Brînza, directorul general interimar SA CET Nord a vorbit despre necesitatea de a moderniza sistemul termoenergetic din orașul Bălți, dar și despre procesele deja începute în întreprindere pentru a eficientiza activitatea și a spori nivelul de producere, dar și calitatea serviciilor.

Marian Brînza a menționat că SA CET-Nord a început un proces amplu de reorganizare și ajustare a etapelor de producere la standardele mondiale.

Totodată conducerea celui mai mare furnizor de energie termică a vorbit despre proiectele pilot în care au fost implementate sisteme noi de distribuire a căldurii. Astfel, în două blocuri din oraș au fost schimbate sistemele de distribuție a căldurii de pe verticală pe orizontală. Totodată a fost restabilit sistemul de aprovizionare a consumatorilor cu apă caldă menajeră. Directorul general interimar SA CET-Nord a menționat că astfel de lucrări vor fi efectuate și la alte blocuri din oraș.