S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Perspective europene de cogenerare pentru mun.Bălți

Unele dintre obiectivele SA “CET- NORD” sunt creșterea constantă a calității serviciilor de termoficare, perseverență și în mod deosebit consumatori mulțumiți. Pentru atingerea acestor obiective se utilizează diverse soluții printre care schimbul de experiență și examinarea practicii europene la subiectul eficienței energetice.

O conferință internațională în domeniul energetic cu genericul: ”Căldură accesibilă, eficientă, și durabilă prin cogenerare. Perspective europene și lecții învățate” a avut loc pe 14 mai 2019, la București, România cu participarea specialiștilor și reprezentanților ai domeniului energetic din mai multe țări. La conferința dată a participat dl Marian Brînza, Director General interimar SA “CET- NORD” având posibilitatea de a discuta modernizarea soluțiilor privind încălzirea accesibilă, eficientă și sustenabilă a populației.

Dl Marian Brînza a declarat: «Principiile europene și studiile preluate în cadul conferinței vor servi la măsurile de aplicare a standardelor de calitate în mun.Bălți. Compania vede în consumator principala forță conducătoare din spatele activității desfășurate, iar confortul consumatorilor este un indicator vital de performanță».

1 2