S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord își atinge pas cu pas scopul primordial: Renovarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălți!

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (SA”CET-Nord”)” finanțat din sursele oferite de partenerii externi de dezvoltare și anume de  Banca Europeană pentru Reconstrucții  și Dezvoltare (BERD) și Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) în valoare de 10 mil.Euro, constă în reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi. 

Recent de către SA”CET-Nord” a fost solicitat sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cât și a Ministerului Finanțelor la identificarea unui grant adițional pentru acoperirea completă  a deficitului de buget identificat după licitațiile desfășurate.

În urma implicării Ministerelor de către BERD a fost aprobat grantul aditional în valoare de 740 mii Euro din contul Fondului Special al Acţionarilor BERD.

Grantul aditional va oferi posibilitatea de implementare integrală a progamului de modernizare, care se va răsfrânge benefic asupra situației economice, sociale şi de mediu precum și asupra calității serviciilor prestate către consumatori.