S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

S.A. „CET - Nord” a aprobat Codul de etică și conduită în activitatea întreprinderii și angajaților

Societatea pe Acțiuni „CET - Nord” a aprobat, prin intermediul unui ordin intern, Codul de Etică şi Conduită al întreprinderii. Documentul are drept scop asigurarea unui nivel înalt de performanță și promovarea culturii corporative în cadrul activității desfășurate de către întreprindere și angajați.

Codul face parte din activitățile prioritare, care au fost prevăzute în Planul de acţiuni privind integritatea profesională  și înlăturarea riscurilor de corupţie, iar principalele obiective urmărite sunt: creșterea calității serviciilor prestate, o bună administrare în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale întreprinderii, precum și eliminarea birocrației, faptelor de fraudă și corupție.

Așadar, documentul redă pe larg elementele cheie, care necesită a fi asigurate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cum ar fi:

  • Principiile și valorile întreprinderii, printre care prioritățile în activitate, imparțialitatea și integritatea profesională;
  • Responsabilitatea socială;
  • Transparența în activitate;
  • Conflictul de interese;
  • Protejarea bunurilor;
  • Comunicarea externă;
  • Evidența documentelor și altele.

În contextul celor menționate, sublinem faptul că unul dintre obiectivele de dezvoltare ale întreprinderii este asigurarea unei etici profesionale la cel mai înalt nivel, bazându-ne pe garantarea integrității profesionale și a unui mediu favorabil de muncă:

 “Prin intermediul acestui Cod de etică și conduită ne dorim să creăm un climat de încredere și respect reciproc atât în relația salariaților noștri cu consumatorii, cât și în raportul pe care îl are S.A. CET-Nord cu partenerii de dezvoltare, autoritățile publice, societatea civilă etc.”, a menționat directorul general interimar S.A. CET-Nord, Marian Brinza, în cadrul unei ședințe de lucru.