S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

News

Felicitări cu Ziua Muncii!

Adresăm felicitări tuturor oamenilor muncii. Fie ca prosperitatea și bunăstarea să Vă însoțească pretutindeni și să Vă atingeți toate obiectivele trasate. Succese, ascensiuni profesionale continue și apreciere sinceră pentru eforturile depuse!

S.A. „CET-Nord” a executat în termenul prestabilit obligația de prezentare a cererii de ajustare a prețurilor și/sau tarifelor

Conform Secțiunii 2 a Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.286 din 17.10.2018, anual, titularii de licențe sunt obligați să depună spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.

S.A. „CET-Nord” continuă să furnizeze energie termică pentru unii consumatori

În conformitate cu Dispoziția Primarului din 27.03.2023, la data de 31.03.2023 în mun. Bălți s-a încheiat sezonul de încălzire.

Totodată, în limita posibilităților tehnice ale furnizorului de energie termică, 3 consumatori noncasnici și 5 blocuri locative continuă să beneficieze de căldură, în baza cererilor depuse de către administratorii acestor instituții și administratorii blocurilor locative respective.

Încheierea sezonului de încălzire. Anunț pentru administratorii de blocuri locative.

În data de 31.03.2023, pe teritoriul mun. Bălți, inclusiv în satele Elizaveta și Sadovoe, se încheie sezonul de încălzire 2022-2023. O dispoziție în acest sens a fost emisă de Primarul mun. Bălți la 27.03.2023.

Administratorii fondului locativ care doresc prelungirea sezonului de încălzire pentru blocurile aflate în gestiune, pot depune o cerere în acest sens, la sediul S.A. „CET-Nord” sau transmisă la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Economii obținute și planuri de dezvoltare

23.03.2023 - Cele 24 de instituții publice care s-au reconectat la sistemul centralizat de termoficare din Bălți, SA „CET-Nord”, au economisit în sezonul rece aproximativ 3,2 mil. lei. Drept rezultat, creșterea sarcinii termice a generat o producere suplimentară de energie electrică cu 5 mil. kWh.

Oare de ce să achit cât consum, dacă se poate şi altfel?

Acest material este destinat în special persoanelor care încearcă să „vrăjească” asupra metodologiei de distribuţie echitabilă a consumurilor de energie termică înregistrată de contorul casei între consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de asigurare cu căldură şi consumatorii debranșaţi din aceiaşi casă. Subliniez încă odată, că este vorba anume de energia termică înregistrată de contorul casei, adică ceea ce s-a consumat real.

Un 8 Martie Fericit!

Stimate Doamne, Echipa CET-Nord Vă felicită cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, ziua în care celebrăm puterea și divinitatea feminină. Fie ca sublimul să Vă caracterizeze în continuare și să Vă bucurați, mereu, de recunoștință și apreciere.