АО CET-Nord - централизованное отопление
0231 91-000

Announcements

Licitație „cu reducere”

S.A. „CET-Nord”, S.R.L. „RILICI-COMPANI”, anunță desfășurarea licitației „cu reducere” de realizare a sedimentelor de păcură marca M-100 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 5200 Gaz Engine Oil SAE 15-40 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 9200 Low Ash Gaz Engine Oil SAE 40 în butoaie uzate de metal cu volum de 208 litri, pentru data de 05 mai 2023, ora 13:00, în incinta S.A. „CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168

Apel către gestionarii fondului locativ

S.A. „CET-Nord" îndeamnă gestionarii fondurilor locative să asigure reglarea temperaturii în blocurile locative, în urma înregistrării temperaturilor ridicate a aerului exterior din ultimile zile. 

Созыв Очередного Общего Собрания акционеров «CET-Nord» SA

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 06.05.2022 (Proces-verbal nr.5) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 10 iunie 2022, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarului.

În atenția salariaților „CET-Nord” SA

În urma examinării oportunităților de dezvoltare a întreprinderii, precum și în vederea implementării planurilor de optimizare a cheltuielilor, costurilor operaționale, a raționalizării structurii și numărului de personal, în cadrul Societății se preconizează în luna decembrie a anului curent unele modificări ale statelor de personal, cât și, reduceri a numărului sau statelor de personal în Secția Transport și Mecanizare, întru executarea Planului de acțiuni din 22.07.2020 privind implementarea recomandărilor de înlăturare a neajunsurilor depistate în rezultatul auditului intern cu tematica „Analiza eficienței activității Secției Transport și Mecanizare ” conform Ordinului nr. 9A din 14.04.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«CET-Nord» SA доводит до сведения управляющих жилищным фондом и жителей мун. Бэлць о том, что начиная с 14-го сентября 2020 г. будут проводиться работы по тестированию внутридомовых сетей распределения теплоносителя в многоэтажных домах, подключённых к централизованной системе отопления. Данные действия будут предприняты в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Во избежание затопления квартир убедительно просим завершить все работы на внутридомовых системах отопления!

Созыв Внеочередного Общего Собрания акционеров «CET-Nord» SA

Акционерное Общество «CET-Nord» (мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 168)

На основании решения Совета Акционерного Общества «СЕТ-Nord» (протокол № 4 от 23.07.2020), «СЕТ-Nord» SA объявляет о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров, которое состоится заочно, 14 августа 2020 года в 14.00 по адресу: мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 168, в Протокольном зале Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Относительно подтверждения аудиторской фирмы для проведения очередного обязательного аудита и определения размера вознаграждения услуг.
  2. Относительно утверждения Отчёта о деятельности Комитета по аудиту за 2019 год.

Список акционеров с правом участия на внеочередном Общем Собрании составлен в соответствии с ситуацией на 27.07.2020.

Акционеры/их представители будут иметь возможность ознакомиться с материалами повестки дня внеочередного Общего Собрания, начиная с 03.08.2020г. до 14.08.2020г., в рабочие дни, с 07.30 до 16.00, каб. № 308, в здании предприятия, а также отправив их на электронный адрес, как минимум за 10 дней до начала Собрания.

Акционеры должны будут предъявить удостоверение личности, а их представители - доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.

„CET-Nord” SA объявляет о возобновлении проведения конкурса

„CET-Nord” SA сообщает о возобновлении проведения конкурса поэзии, рисунка/фотографии и фильма под названием „Современное централизованное отопление – эффективность, безопасность и экология», а также экскурсий по территории предприятия, начиная с октября месяца 2020г. Определение победителей и их награждение запланировано на середину декабря.

Licitație cu strigare

Comunicat informativ
S.A. ”CET-Nord”, SRL “RILICI-COMPANI”, anunță repetat desfășurarea licitației ”cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în incinta S.A. ”CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

       В рамках подготовки к отопительному сезону, SACET-Nord” доводит до сведения управляющих жилым фондом, а также жителей мун.Бэлць, о начале работ по заполнению распределительных и внутридомовых сетей отопления домов, подключенных к централизованной системе отопления.

Во избежание затопления квартир убедительно просим завершить все работы на внутридомовых системах отопления!

ПРИГЛАШЕНИЕ на День Открытых Дверей SA “CET-NORD”

SA “CET-NORD” – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в стране приняло решение открыть двери, для ознакомления молодого поколения со спецификой деятельности компании и вдохновления продолжить обучение в сфере термоэнергетики.

Мероприятия пройдет 27 мая 2019г, начало в 09.00.

Anunţă

Anunţă că, la data de  28.11.2017, ora 10.00 , în incinta Casei Guvernului, piaţa Marii Adunări Naţionale,1 va avea loc Adunarea generală extraordinară,  în conformitate cu cererea acţionarului, care exercită dreptul de deţinător al 11 707 430 acţiuni ordinare nominative ( ce constituie 100% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie) în conformitate cu prevederile art.26 (3), art.53 (3) lit.c) al Legii privind societăţile pe acţiuni cu modificările şi completările ulterioare precum şi Decizia Consiliului, cu următoarea ordine de zi:

  1. Încetarea înainte de termen împuternicirilor membrilor consiliului şi a comisiei de cenzori SA „CET-Nord”, alegerea noii componenţe a consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori .
  2. Stabilirea cuantumului remuneraţiei muncii membrilor consiliului, comisiei de cenzori şi reprezentantului statului SA „CET-Nord”.