S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

News

Inițierea Fazei II a proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)”

În urma ședinței cabinetului de miniștri din 30.03.2022, a fost aprobat proiectul pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” - Faza II.
Proiectul respectiv este constituit din o serie de acțiuni menite să asigure cetățenii mun. Bălți cu servicii de calitate și a fost divizat în 2 etape de implementare, faza I oferind posibilitatea de a instala 169 de puncte termice individuale în 130 de blocuri locative.


În Faza II vor fi dotate cu PTI încă 166 clădiri și înlocuit sistemul de încălzire vertical pe sistem de încălzire orizontal în toate blocurile locative modernizate în Faza I și Faza II, respectiv, 269 de clădiri. Realizarea Proiectului va asigura reducerea pierderilor de energie termică, optimizarea consumului de energie termică și restabilirea livrării centralizate a apei calde.
Parteneriatul BERD - „CET-Nord” SA va asigura modernizarea utilajelor, confortul termic, siguranța consumatorului și micșorarea impactului ecologic asupra mediului - obiective prioritare pentru întreprindere.