CET-Nord SA
0231 91-000

Stagiari USAID la CET-Nord

 Pe parcursul a șase luni, doi tineri își vor dezvolta abilitățile practice într-un mediu ocupațional real sub mentoratul profesioniștilor, în cadrul programului de stagii plătite „Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

S.A. „CET-Nord” în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 05.05.2023 (Proces-verbal nr.6) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 09 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

Concurs de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

La 28 aprilie, de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, FS ,,Sindenergo” a organizat Concursul ,,Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă”, la care au participat membrii de sindicat din cadrul mai multor întreprinderi din sectorul energetic.