CET-Nord SA
0231 91-000

EFICIENȚA ENERGETICĂ. Cum și pentru ce?

Odată cu acutizarea efectelor crizei energetice în mod vizibil și impunător, are loc o creștere rapidă a nivelului de conștientizare colectivă a problemelor de mediu, care, ne obligă să luăm atitudine și să încurajăm consumul responsabil al resurselor energetice, fie a energiei  termice, electrice sau a altor neregenerabile

Repartizarea echitabilă a consumului de energie termică conform principiilor termodinamicii

În ultima perioadă, odată cu criza energetică, tot mai des discutăm despre încălzirea locuințelor din blocurile locative urbane. Pentru a face echitate în acest sens, în vara anului 2022 din fonduri europene s-a efectuat un studiu pe baza căruia a fost elaborată metodologia de repartizare echitabilă a consumului de căldură în locuințele în condominiu din blocurile locative.

Deciziile Adunării Generale a Acționarilor

La 17 februarie 2023 a avut loc, prin mijloace electronice, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul 100%. În urma examinării chestiunilor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor:

  1. A aprobat hotărârea de reorganizare prin fuziune (absorbție) a S.A „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) cu Î.S. „Termogaz-Bălți” (persoană juridică absorbită).
  2. A aprobat delegarea împuternicirilor de a reprezenta S.A „CET-Nord” în organele competente pe chestiunile ce țin de reorganizarea entității, dnei Dorina Scutari, Șefă secție în domeniul resurselor umane, Secretar corporativ S.A „CET-Nord”.

Program de stagii plătite în sectorul energetic

    Ești student, masterand sau proaspăt absolvent și ești interesat să începi o carieră în sectorul energetic, atunci acest anunț este pentru TINE!
 
     Te încurajăm să te înscrii la Programul de Stagii plătite în sectorul energetic, cu denumirea ”Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”, lansat de USAID, prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity – MESA).

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 27.01.2023 (Proces-verbal nr.2) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 17 februarie 2023, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării – prin mijloace electronice.

 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la aprobarea hotărârii privind reorganizarea prin fuziune (absorbție) a S.A „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) cu Î.S. „Termogaz-Bălți” (persoană juridică absorbită)
  2. Cu privire la aprobarea delegării împuternicirilor de a reprezenta S.A „CET-Nord” în organele competente pe chestiunile ce țin de reorganizarea entității