CET-Nord SA
0231 91-000

SA „CET-Nord” a semnat Acordul de Grant în valoare de 2 mln. euro

Pentru susținerea implementării Proiectului investițional de modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică a mun Bălți – Faza II, la data de 05.10.2022 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, SA „CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au semnat Acordul de Grant în valoare de 2 mil Euro.

Convocarea Adunării Generale a acționarilor S.A.„CET-Nord”

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „CET-Nord”

în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-Nord” din 21.09.2022 (Proces-verbal nr.11) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 07 octombrie 2022, orele 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.