CET-Nord SA
0231 91-000

Începând cu data de 1 aprilie 2022 „CET-Nord” sistează sezonul de încălzire 2021-2022

În conformitate cu decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr.13 din 31.03.2022 și Dispoziția Primarului nr.86 din 31.03.2022 cu privire la finalizarea perioadei de încălzire 2021-2022 pe teritoriul mun.Bălți, „CET-Nord” SA sistează sezonul de încălzire 2021-2022 începând cu data de 1 aprilie 2022.
Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de deconectare, consumatorii pot apela la Call Centrul „CET-Nord” SA, la numărul de telefon 0231 91000.
„CET–Nord” SA asigură cu energie termică 31770 de consumatori casnici și 482 de consumatori noncasnici din municipiul Bălți.

Inițierea Fazei II a proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)”

În urma ședinței cabinetului de miniștri din 30.03.2022, a fost aprobat proiectul pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” - Faza II.
Proiectul respectiv este constituit din o serie de acțiuni menite să asigure cetățenii mun. Bălți cu servicii de calitate și a fost divizat în 2 etape de implementare, faza I oferind posibilitatea de a instala 169 de puncte termice individuale în 130 de blocuri locative.

Fuziunea prin absorbție a ÎM „Termogaz-Bălți” de către SA „CET-Nord”

În urma examinării activității întreprinderilor termoenergetice din raza orașului Bălți, în comun cu experții companiei franceze „Seureca Veolia”, care au realizat Studiul de Fezabilitate „Faza II a Proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți”, finanțat de către BERD, au fost inițiate procedurile de optimizare prin reorganizare ce prevăd fuziunea prin absorbție a ÎM „Termogaz-Bălți” de către SA „CET-Nord”. În baza rezultatelor studiului elaborat, MIDR și APP au susținut inițiativa SA „CET-Nord” către primăria mun. Bălți pentru fuziunea unităților termoenergetice și preluarea rețelelor termice aflate la balanța APL.

Comunicat de presă privind Hotărârea Curții Constituționale nr.4 din 03.03.2022

În legătură cu faptul că în ultima perioadă de timp din partea consumatorilor parvin adresări cu privire la aplicarea Hotărârii Curții Constituționale nr.4 din 03.03.2022, prin care sunt declarate neconstituționale punctele 8, 81, 82, 83, 84 și 8din Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, comunicăm că efectele hotărârii se aplică începând cu data de 1 mai 2022,

Viitorul domeniului energetic în mâinile tinerilor specialiști

 

„CET-Nord” SA, alături de Universitatea Tehnică din Republica Moldova, își exprimă dorința de a promova rolul formării profesionale continue a specialiștilor din domeniul producerii, transportului, distribuției și consumului final de energie termică și electrică.

CET-Nord SA a modernizat căminul „Meridian” al USARB

Prin intermediul Punctului Termic Individual, studenții din căminul “Meridian” al Universității de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr.20 au început să beneficieze de apă caldă fără întreruperi și nelimitat.

Elevii au remarcat schimbările și, comparativ cu anii precedenți, nu mai întâmpină probleme ce țin de termeni limitați ai accesului la apă caldă.Asigurarea condițiilor favorabile pentru studenți a determinat administrația să instaleze Punctul Termic Individual.