CET-Nord SA
0231 91-000

Бельчанин поблагодарил CET-Nord за решение проблемы с отоплением в доме: он обращался за помощью в «СП»

В конце прошлого года „СП” писала о случае в двухэтажном доме по ул. М. Витязул, 54. Жильцы пожаловались на соседа, который самовольно поменял трубы-лежаки с 32 мм на 76 мм, при этом отрезав батареи. В доме, где всего 8 квартир, ему принадлежали 5. Так как теплосчётчик установлен на весь дом, люди оплачивали тепло в его квартирах. После этого они обратились с жалобой в CET-Nord. В итоге в доме был переделан проект теплоснабжения и для каждой квартиры установили отдельные счётчики.

 

Acordul de proiect dintre BERD și CET-Nord SA

Consiliul S.A. „CET-Nord” în cadrul ședinței din 25.11.2021 (Proces-verbal nr.10), cu votul unanim al tuturor membrilor aleși, a aprobat încheierea tranzacției de proporții – Acordul de proiect dintre Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și S.A. „CET-Nord”. Acordul de proiect va fi încheiat după semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, care are drept scop contractarea unui împrumut în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA„CET-Nord”)” - Faza II. Bugetul total al Proiectului constituie 17 mil. EUR., cu o durată de implementare de trei ani (2022 – 2025).

Guvernul susține procesul de modernizare a sistemului de termoficare din Bălți inițiat de CET-Nord SA

În cadrul vizitei de lucru întreprinse în mun. Bălți, Doamna Prim-ministru Natalia Gravriliță a avut o întrevedere cu conducerea Societății pe Acțiuni „CET-Nord”.

Lista subiectelor discutate a cuprins probleme prioritare precum criza gazelor, aprovizionarea consumatorilor cu energie termică și, cu precădere, evoluția procesului de modernizare a sistemului de termoficare a orașului.

Doamna Prim-ministru a salutat inițiativele și direcțiile de dezvolatare ale entității. Dna Natalia Gavriliță și-a exprimat susținerea în raport cu implementarea fazei a doua a proiectului de modernizare SACET, întrucât acest proiect va asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru locuitorii orașului.

„CET-Nord” SA anunță despre începerea noului sezon de încălzire 2021-2022

Conform Dispoziției primarului nr. 197 din 07.10.2021 cu privire la începutul sezonului de încălzire 2021-2022 pe teritoriul mun.Bălți inclusiv sat. Elizaveta și Sadovoie, au început lucrările de conectare la încălzire a grădinițelor, a instituțiilor de învățământ și medicale.

Blocurile locative vor fi alimentate cu energie termică la solicitarea gestionarilor fondului locativ, cu prezentarea Pașaportului pregătirii gospodăriei termice către sezonul de încălzire.

Сonvocarea Adunării Generale a acționarilor "CET-Nord" SA

 

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 04.10.2021 (Proces-verbal nr.9) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 29 octombrie 2021, orele 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Forma de ținere a Adunării – prin mijloace electronice.

ZERO toleranță faţă de mită

Una dintre valorile comune tuturor angajaților „CET – Nord” SA  este faptul că acționăm întotdeauna în mod legal, etic și cu integritate și respect pentru comunitate și mediul înconjurător.

Practicile corupte sunt inacceptabile și avem o abordare de toleranță zero față de mită, corupție și trafic de influență. Ne angajăm să ne comportăm profesional, echitabil și cu integritate și respect în toate tranzacțiile și relațiile noastre de afaceri, indiferent unde operăm, și să implementăm și să impunem sisteme eficiente pentru a contracara mita.