CET-Nord SA
0231 91-000

Felicitări cu Ziua Muncii!

Adresăm felicitări tuturor oamenilor muncii. Fie ca prosperitatea și bunăstarea să Vă însoțească pretutindeni și să Vă atingeți toate obiectivele trasate. Succese, ascensiuni profesionale continue și apreciere sinceră pentru eforturile depuse!

S.A. „CET-Nord” a executat în termenul prestabilit obligația de prezentare a cererii de ajustare a prețurilor și/sau tarifelor

Conform Secțiunii 2 a Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.286 din 17.10.2018, anual, titularii de licențe sunt obligați să depună spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.

Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri

Federația Sindicală „Sindenergo” a organizat vineri, 31 martie, un seminar cu genericul „Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri”. La activitate au participat peste 20 de tineri, reprezentanți ai mai multor întreprinderi din sectorul energetic, care și-au consolidat cunoștințele în activitatea sindicală, dar și despre inteligența emoțională.