S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Istoria întreprinderii

1956
Punerea în funcțiune a primului turbogenerator cu capacitatea de 4 MW şi a cazanului cu aburi №1 cu productivitatea de 20 t/h
1961
Darea în exploatare a turbogeneratorului №3 cu capacitatea de 12 MW şi cazanele cu aburi № 4, 5 cu productivitatea de 75 t/h, şi în 1968 a cazanului cu aburi №6 cu productivitatea de 75 t/h. Combustibil – păcura. Cu pornirea turbogeneratorului №3 s-a început dezvoltarea aprovizionării cu energie termică centralizată în orașul Bălţi
2013
Inițierea proiectului „Sistemul Termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)”, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
2018
Inițierea Fazei I a proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)”. Au fost instalate 169 de Puncte Termice Individuale în 120 de blocuri locative din mun. Bălți și a fost modernizat primul bloc.
2019
darea în exploatare a primei centrale termoelectrice cu motoare de ardere internă din Republica Moldova, de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.
2020
Reabilitarea sistemului de apă caldă menajeră fiind reconectate mai multe instituții publice.
2022
inițierea Fazei II a proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” și a fost aprobat proiectul pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru realizarea proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)”.

Forma de organizare a întreprinderii

1957 – 1960
Centrala electrică orășenească Bălți
1960 - 1963
Centrala termoelectrică Bălți
1963 – 1963
Centrala termoelectrică Bălți, în componența întreprinderilor „Moldglavenergo”
1992 – 1997
Centrala termoelectrică Bălți, în componența companiei de stat „Moldenergo”
1997- prezent
Societate pe Acțiuni „CET-Nord”

Directorii întreprinderii

Grigorii Locșin Iurii Zabuslaev Ivan Corceaghin Boris Rîcov Victor Adamov Valerii Usatîi Alexei Doronin Alexei Doronin Alexei Doronin Alexandr Zazulin Petru Axenti Ion Galagan Marian Brînza

Personalități

Petru Axenti Petru Axenti, fost director „CET-Nord” SA din ianuarie 1999 - aprilie 2012 S-a născut în a.1952 în or. Călărași, RM. A absolvit facultatea de mecanizare a Institutului Agricol din Chișinău (a.1974). A activat la Societatea de Mecanizare și Electrificare din r. Glodeni. A fost directorul sovhozului ”Cotovschi” din s. Sadovoe. Petru Axenti fusese numit în funcție de director al „CET-Nord” SA într-o perioadă anevoioasă pentru întreprindere și s-a remarcat prin inițierea procesului de instalare a contoarelor electronice pentru calcularea comercială a energiei electrice şi termice la toate utilajele de distribuție, a inițiat procedura de modernizare a echipamentului de producere a energiei termice și electrice.


Alexandr Zazulin Alexandru Zazulin, a activat în calitate de inginer șef în cadrul „CET-Nord” SA din septembrie 1990 – noiembrie 2014 S-a născut în 1948 în or. Bălți. A absolvit institutul politehnic, Aspirantura Institutului de comunicare din or. Odesa. Și-a început activitatea în sectorul energetic în 1969, ocupând posturi de conducere în Serviciul substații al Rețelelor electrice de nord. În 1990 a fost numit în funcție de inginer șef la CET-Nord SA. Sub conducerea lui Alexandru Zazulin a fost realizată cu succes una din etapele de reconstrucție tehnică a întreprinderii care presupunea montarea şi darea în exploatare a turboagregatului PT-12-35 cu o capacitate de 12 MW în regim de activitate cu vid redus, care a permis mărirea capacității de producere și creșterea randamentului în activitatea centralei. La inițiativa inginerului șef în 2007 s-a început construcția unui laborator metrologic pentru verificarea contoarelor de evidenţă a consumului de energie termică. În perioada 1998 – 1999 Alexandru Zazulin a deținut funcția de director interimar al „CET-Nord” SA.


Lica GuțuLica Guțu, șef al secției chimice „CET-Nord” SA din ianuarie 1975 - noiembrie 2019 A absolvit facultatea de chimie a Universității de Stat din or. Chișinău. Și-a început activitatea în cadrul „CET-Nord” SA din 1974, la scurt timp a devenit șef al secției chimice. La șase ani după ce a devenit șef de secție a inițiat construcția stație de epurare a apei, care a fost dată în exploatare în octombrie 1980. În 1988 s-a dat în exploatare stația de compactare a nămolului care activează și în prezent. Lica Guțu a unul dintre cei mai longevivi și mai dedicați șefi de secție ai întreprinderii, activând în această postură mai bine de patru decenii.