S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Management integrat

În vederea realizării scopului și misiunii sale, „CET-Nord” SA a implementat un Sistem Integrat de Management, combinând cerințele standardelor ISO: 9001:2015, 50001:2018, 45001:2018, 14001:2015 și 37001:2016  într-un sistem coerent, unic, astfel încât procesele care folosesc aceleași resurse – umane, materiale, infrastructură, financiare, informaționale – sunt interconectate pentru a îndeplini obiectivele stabilite, respectiv satisfacerea exigențelor clienților și părților interesate.

Sistemul Integrat de Management permite  fundamentarea conformă a actului decizional / managerial, precum și stabilirea direcțiilor pentru îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor entității.

Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii.

Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un sistem de management integrat are următoarele avantaje:

  • creșterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte;
  • optimizarea consumului de resurse utilizate;
  • micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management;
  • stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor;
  • se stabilesc priorităţile şi se hotărăsc obiectivele generale şi individuale;
  • se creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare, control, monitorizare, acţiuni corective, audit şi analiză;
  • se identifică reglementările relevante din domeniu;
  • adaptarea la modificarile de pe piaţă, la cerinţele clienţilor și la noile tendinţe, etc.

Implementarea standardelor ISO va permite întreprinderii să avanseze în activitatea sa zilnică și să crească temeinic și continuu calitatea serviciilor prestate.