S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Instalarea PTI. Apă Caldă

Cine poate beneficia de apă caldă și care este procedura de conectare?

De serviciul de alimentare cu apă caldă pot beneficia locuitorii din blocurile unde sunt instalate Puncte Termice Individuale și reabilitat…

De serviciul de alimentare cu apă caldă pot beneficia locuitorii din blocurile unde sunt instalate Puncte Termice Individuale și reabilitat sistemul de aprovizionare centralizată cu apă caldă în baza unui proiect tehnic.

În cazul agenților economici condițiile sunt similare.

Aceste servicii prezintă numeroase avantaje pentru consumatori atât din perspectiva calității, cât și din cea economică. Potrivit datelor statistice, consumatorii conectați la serviciul de aprovizionare centralizată cu apă caldă achită nu mai mult de 50 de lei pentru 1 m³, pe când cei care prepară aceeași cantitate de apă cu un boiler electric ajung să cheltuiască peste 120 lei .

Cantitatea apei caldă preparată de PTI-urile instalate de „CET-Nord” SA nu este limitată ca în cazul unui boiler, este contorizată individual, iar serviciul este continuu și asigură confortul în utilizare.

Pentru informații suplimentare formați: 0231 53553.

Ce este un Punct Termic Individual (PTI)? Cine instalează și gestionează activitatea unui PTI?

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul…

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. PTI oferă mai multe avantaje: ajustarea consumului la necesitățile personale, cu posibilitatea reglării temperaturii, posibilitatea instalării unității inteligente de control asupra sistemului de încălzire, rețele noi pentru apă caldă și încălzire și aprovizionarea centralizată cu apă caldă.

Datorită acestora apa caldă este preparată direct în subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.

Principalele echipamente ale unui PTI includ:

  1. Schimbător de căldură pentru conectarea circuitului intern de încălzire;
  2. Schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere;
  3. Panou electric de automatizare, programare și control;
  4. Pompă de circulare pe circuitul intern de încălzire,
  5. Pompă de recirculare pentru circuitul intern de apă caldă menajeră;
  6. Regulator pentru reglarea și menținerea temperaturii în circuitului intern de încălzire;
  7. Regulator de presiune pe circuitul primar;
  8. Regulator pentru menținerea temperaturii apei calde menajere.

Instalarea Punctelor Termice Individuale permite să realizăm reconstrucţia sistemului de încălzire şi furnizarea apei calde în casele de locuit cu instalarea contoarelor individuale de căldură în fiecare apartament. „CET–Nord” SA va îndeplini toate lucrările de proiectare şi instalarea noilor PTI şi tuturor reţelelor de distribuţie  până la contor.

Proprietarii de apartamente, vor achita doar cheltuielile de instalare a reţelei de apeduct de la contor şi în interiorul apartamentului. Pentru aplicarea şi implementarea acestui proiect de reconstrucţie este necesar acordul tuturor  proprietarilor de apartamente conectați la încălzirea centralizată.