S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Calcule

Ce presupune suprafaţa încălzită a apartamentului?

În conformitate cu p. 2 al Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi…

În conformitate cu p. 2 al Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa, expuse în Hotătârea Guvernului nr 191 din 19.02.2002 „suprafaţa încălzită a apartamentului, casei individuale – suprafaţa camerelor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.)”.

 

Care sunt consecinţele nerespectării termenului de achitare a facturilor?

În cazul neachitării în termen a facturii pentru energie termică, furnizorul va înainta acțiune în instanțele judecătorești, fapt care va…

În cazul neachitării în termen a facturii pentru energie termică, furnizorul va înainta acțiune în instanțele judecătorești, fapt care va duce la încasarea forțată a datoriilor acumulate și a cheltuielilor de judecată de la consumatori.

Acțiunile furnizorului sunt prevăzute de art. 25 al Legii nr. 1402 din 24.10.2002 a serviciilor publice de gospodărie comunală.

Notă: În cazul în care achitarea se efectuează la câteva zile după data facturării, suma plătită se va reflecta în următorul aviz de plată. De exemplu, termenul de achitare este până la data de 30.03.2020, iar achitarea s-a efectuat la 01.04.2020, atunci suma plătită se află în contul personal al consumatorului și va fi reflectată în următoarea factură.  

Cum este calculată plata pentru apa caldă menajeră?

Plata pentru energia termică utilizată la prepararea apei calde este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal şi indicii…

Plata pentru energia termică utilizată la prepararea apei calde este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal şi indicii aparatului de măsurare. Costurile pentru energia termică consumată la prepararea 1 mde apă nu depășește suma de 50 de lei.

Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către „CET-Nord” SA este stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova.

Cum se efectuează recalculul plății în cazul lipsei temporare a persoanelor în încăperea locuibilă?

Recalculul plății pentru energia termică în cazul lipsei temporare a persoanelor în încăperea locuibilă nu se efectuează. În conformitate cu…

Recalculul plății pentru energia termică în cazul lipsei temporare a persoanelor în încăperea locuibilă nu se efectuează. În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 Anexei nr.4 Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale: Locatarii care lipsesc din apartamente/încăperile locuibile în cămine nu sânt scutiţi de plata chiriei, plata pentru deservirea tehnică a blocului locativ şi încălzirea centralizată, iar cei din apartamentele/încăperile locuibile în cămine privatizate – şi de achitarea cheltuielilor pentru reparaţia blocului locativ. La dorinţă, pe perioada absenţei lor plata pentru serviciile menţionate poate fi efectuată în prealabil.

Ce este și cum se facturează consumul clandestin (conectarea ilicită) al energiei termice?

Pentru consumul de energie termică fără permisiunea în scris a furnizorului, pentru scurgerea apei de reţea, pentru conectarea abuzivă a…

Pentru consumul de energie termică fără permisiunea în scris a furnizorului, pentru scurgerea apei de reţea, pentru conectarea abuzivă a sistemelor consumatoare de energie termică până la echipamente de evidenţă a consumului de energie termică, sau conectarea la reţelele consumatorului a subconsumatorilor fără autorizaţia furnizorului, consumatorul este obligat să-i achite furnizorului costul, inclusiv cel tarifar, pentru consumul de energie termică şi apă de reţea, chiar dacă nu a recunoscut şi/sau refuzat să semneze actele întocmite la depistarea fraudei. Plata se efectuează pentru toată perioada începând din momentul ultimului control al consumatorului de către furnizor, însă nu mai mult de termenul de prescripţie a acţiunii.

Hotărârea de Guvern despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice nr. 434 din 09.04.1998 p. 84.