CET-Nord SA
0231 91-000

Modernizarea reţelelor termice „CET-Nord” SA

Rețelele termice ale SACET operate de „CET-Nord” SA sunt învechite, uzate și cauzează pierderi mari de energie termică și apă. Ele au nevoie de lucrări urgente de reabilitare și modernizare.

Pentru a preîntâmpina scurgerile de căldură şi a îmbunătăţi calitatea serviciilor, din 2019  la efectuarea lucrărilor de reparații la rețelele de încălzire, „CET-Nord” SA a început utilizarea țevilor preizolate care pot fi exploatate pe o durată mai lungă de timp și vor permite reducerea pierderilor de energie termică în timpul transportării.

Rețelele termice ale SACET operate de „CET-Nord” SA sunt învechite, uzate și cauzează pierderi mari de energie termică și apă. Ele au nevoie de lucrări urgente de reabilitare și modernizare. Calitatea joasă a serviciilor și incapacitatea consumatorilor de a-și gestiona individual energia termică de care au nevoie a dus la deconectări considerabile de la SACET. În special s-au deconectat cei care și-au permis să-și instaleze centrale individuale.

Pentru a preîntâmpina scurgerile de căldură şi a îmbunătăţi calitatea serviciilor, din 2019  la efectuarea lucrărilor de reparații la rețelele de încălzire, „CET-Nord” SA a început utilizarea țevilor preizolate care pot fi exploatate pe o durată mai lungă de timp și vor permite reducerea pierderilor de energie termică în timpul transportării.

Proprietățile materialului din care sunt fabricate țevile vor duce la mărirea duratei de exploatare de peste 25 de ani, vor reduce pierderile de căldură cu 20%, iar instalarea ușoară va permite montarea rapidă și eficientă a sistemului chiar și în locuri greu accesibile. În Bălți există zone unde apele freatice (subterane) sunt la suprafață și pot provoca deteriorarea rapidă a rețelelor termice, creșterea pierderilor de căldură și  reducerea duratei de viață a țevilor. Țevile preizolate sunt protejate în mod fiabil de un astfel de impact.

Țevile preizolate sunt dotate cu senzori speciali (linii de semnal). Datorită prezenței lor, este întotdeauna posibilă determinarea cu exactitate a scurgerilor din rețea. Mai mult, acesta este următorul pas pentru implementarea sistemului de monitorizare SCADA, care va permite automatizarea și monitorizarea alimentării cu agent termic în timp real. 

Înainte de instalarea noilor țevi, specialiștii „CET-Nord” SA au urmat o instruire corespunzătoare. Instalarea noilor țevi a fost deja efectuată pe strada Mihai Viteazul, iar acum lucrările sunt pe ultima sută de metri pe strada Hotin. 

Pe viitor, „CET-Nord” SA intenționează să utilizeze la înlocuirea țevilor de distribuție a sistemelor de alimentare cu energie termică doar astfel de materiale. În total, este necesară reconstrucția cu ajutorul noii tehnologii a 94 km de traseu magistral și 109 km de țevi de distribuție ale sistemului de alimentare cu căldură. Astfel se va reduce semnificativ pierderea de energie termică în timpul transportării către consumatori fapt ce  va contribui la ajustarea tarifului. 

 

În 2020, O reţea termică magistrală din sectorul Dacia al mun. Bălți, cu diametrul 426 mm și 325 de mm şi lungimea de aproximativ 1,7 km, situată pe strada Ivan Conev în perimetrul străzilor Ivano Franco și  Lesicico, urmează a fi modernizată.

Ținând cont de intenția Administrației Publice Locale de a repara capital strada Ivan Conev, „CET-Nord” SA a inițiat modernizarea şi retehnologizarea magistralei termice, astfel încât să excludă pe viitor riscul avariilor și respectiv deteriorarea drumului renovat.

Lucrările au demarat săptămâna trecută și presupun schimbarea rețelelor termice cu un termen depășit de exploatare și o vechime de peste 30 de ani.  Deoarece căutăm în permanență să ne îmbunătățim serviciile, am optat pentru țevi preizolate, fabricate conform unei noi tehnologii,  care vor diminua pierderile de energie termică și vor reduce semnificativ riscul avariilor în regiunea respectivă pe parcursul mai multor decenii. Termenul prescris de exploatare a țevilor preizolate este de 50 de ani.

Concomitent, specialiștii „CET-Nord” SA efectuează lucrări de mentenanță a întregului sistem de alimentare centralizată cu energie termică din Bălți, pentru a spori fiabilitatea acestuia în noul sezon de încălzire 2020-2021.

Lucrările sunt incluse în planul de investiții pentru anul 2020 aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și fac parte din proiectul de dezvoltare complexă și perfecționare a serviciilor „CET-Nord” SA.

Pentru a fi mereu în contact cu consumatorii, la SA „CET-Nord” a fost organizat un Call-Centru. Operatorii sunt gata să accepte cererile și să răspundă la orice întrebare privind încălzirea din Bălți, la numărul de telefon: 0 (231) 91-000.