CET-Nord SA
0231 91-000

Activități

Tinerii salariați S.A. „CET-Nord” susțin activitățile Sindenergo

Tinerii membri de sindicat din cadrul întreprinderilor SA „CET Nord” au participat la o activitate de instruire cu genericul „Impactul tinerilor salariați în coeziunea și dinamica colectivului de muncă”. În cadrul adunării a fost abordată tema relațiilor interpersonale la locul de muncă. Pe parcursul sesiunii de instruire s-a discutat despre metodele și tehnicile de prevenire și aplanare a conflictelor și despre impactul relațiilor interpersonale în eficiența muncii.

Activitatea de instruire a fost organizată de FS ,,Sindenergo” cu suportul financiar al internaționalei BWI și are ca scop atingerea echilibrului între activitatea personală și profesională.

Edit